Fotowoltaika co to jest?

Fotowoltaika co to jest?

Energia fotowoltaiczna to przymiotnik określający wszystko, co ma związek z energią słoneczną, a dokładniej z efektem fotowoltaicznym. Pojęcie energii słonecznej odnosi się do wytwarzania energii elektrycznej poprzez światło słoneczne.

Znaczenie słowa fotowoltaika pochodzi od złożenia słów foton i wolt.

Foton to cząstka, która przenosi wszystkie formy promieniowania elektromagnetycznego, w tym światło widzialne. Z drugiej strony, wolt jest jednostką natężenia prądu elektrycznego. W ten sposób można łatwo wywnioskować związek pomiędzy światłem widzialnym lub promieniowaniem słonecznym a wytwarzaniem energii elektrycznej lub elektryczności.

O efekcie fotowoltaicznym mówimy we wszystkim, co związane jest z pozyskiwaniem energii poprzez działanie światła. Najpowszechniej stosowanym źródłem światła w instalacjach fotowoltaicznych jest światło słoneczne, czyli energia słoneczna.

Czym dokładnie jest energia fotowoltaiczna?

Fotowoltaiczna energia słoneczna jest metodą pozyskiwania energii elektrycznej dzięki panelom słonecznym. Należy zauważyć, że fotowoltaiczne panele fotowoltaiczne z Brodnicy wytwarzają energię elektryczną w postaci prądu stałego, co oznacza, że energia elektryczna musi najpierw przejść przez inwerter, aby przekształcić ją na rodzaj prądu zmiennego, który jest powszechnie stosowany w różnego rodzaju budynkach, urządzeniach, gniazdkach, a także żarówkach.

Jest to energia odnawialna. Cała ilość wytworzonej energii pochodzi ze Słońca. Z tego powodu uważa się ją za niewyczerpaną. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, produkcja energii elektrycznej nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

Panel słoneczny to zestaw ogniw fotowoltaicznych lub ogniw słonecznych. Komórki fotoelektryczne są odpowiedzialne za wykorzystanie promieni słonecznych. Są to urządzenia, które po otrzymaniu fotonów ulegają wzbudzeniu, powodując przeskok elektronów. Te elektrony generują niewielką różnicę potencjałów. Ta właściwość nazywana jest efektem fotowoltaicznym.

Klasyfikacja i rodzaje energii fotowoltaicznej

Systemy fotowoltaiczne dzielą się na dwie duże rodziny:

  • Systemy izolowane: nie są podłączone do żadnej elektrycznej sieci dystrybucyjnej.
  • Elektrownie podłączone do sieci elektrycznej.

Szczególnym przypadkiem systemu izolowanego jest tak zwana “hybryda”. Hybrydowe systemy solarne pozostają podłączone do sieci, ale korzystają głównie z jej zasobów. Mogą one również współpracować z innymi systemami. Na przykład: kolektory słoneczne, wiatr, nawet z generatorem elektrycznym.

Może się zdarzyć, że żadne ze źródeł nie jest dostępne lub akumulator jest rozładowany. w takim przypadku system jest podłączony do sieci.

Samodzielne systemy fotowoltaiczne

Stosuje się ją w instalacjach odizolowanych od innych źródeł energii. Innymi słowy, miejsca, do których z jakichś powodów nie dociera sieć energetyczna. W tym chaosie dobrym rozwiązaniem jest energia fotowoltaiczna.

Głównymi elementami izolowanego systemu fotowoltaicznego są:

  • Pole fotowoltaiczne, przeznaczone do gromadzenia energii przez moduły fotowoltaiczne.
  • Bateria lub akumulator magazynowy, składający się z jednej lub kilku połączonych ze sobą baterii wielokrotnego ładowania. Akumulatory pozwalają na utrzymanie ładunku elektrycznego dostarczanego przez panele słoneczne.
  • Automatyka zarządzania: jest to jednostka, która może automatycznie przełączać się pomiędzy różnymi źródłami odnawialnymi.
  • Regulator ładowania. Regulator gromadzi energię i zarządza nią tak, aby utrzymać ją w określonych granicach bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz