Czym jest OZE? Rodzaje OZE i rola jaką pełnią nieemisyjne źródła energii

OZE, czyli odnawialne źródła energii są teraźniejszością i przyszłością światowej produkcji energii elektrycznej. Termin “odnawialne” oddaje istotę tego rodzaju energii, którą charakteryzuje dostępność w przyrodzie i zdolność do ciągłej regeneracji, bez ingerencji człowieka i w niewyczerpanych ilościach. Wytwarzanie energii odnawialnej oznacza wykorzystanie słońca, siły wiatru lub wody oraz ciepła ziemi, które są obfite i powszechne w przyrodzie, do wytwarzania energii elektrycznej. Energia, która w porównaniu do energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych jest w stanie drastycznie obniżyć poziom emisji. Wykorzystywanie coraz większej ilości energii odnawialnej i odchodzenie od źródeł konwencjonalnych jest potrzebą wspólną dla wszystkich krajów świata. Dziś energia odnawialna stanowi ponad jedną trzecią całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie.

Jakie są odnawialne źródła energii

  • Energia wiatru: energia uzyskana z wiatru.
  • Energia słoneczna: energia uzyskana z promieniowania słonecznego. Główna technologia to fotowoltaika (wykorzystuje światło słoneczne).
  • Energia wodna lub hydroelektryczna: energia uzyskiwana z rzek i strumieni słodkowodnych.
  • Biomasa i biogaz: energia pozyskiwana z materii organicznej.
  • Energia geotermalna: energia cieplna zawarta we wnętrzu Ziemi.
  • Energia pływów: energia uzyskiwana z prądów pływowych.
  • Fale lub energia fal: energia uzyskana z fal morskich.
  • Bioetanol: paliwo organiczne nadające się do użytku samochodowego, wytwarzane w procesach fermentacji produktów roślinnych.
  • Biodiesel: ekologiczne paliwo samochodowe wytwarzane z olejów roślinnych

OZE w walce ze zmianami klimatu

Rozwój OZE jest niezbędny do walki ze zmianami klimatycznymi i ograniczenia ich najbardziej niszczycielskich skutków. Rok 2020 był drugim najcieplejszym rokiem w historii, za rokiem 2016. Średnia temperatura w ciągu ostatnich pięciu lat wynosiła około 1,2 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Jednocześnie około 860 mln ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do energii elektrycznej, co wymaga ogromnych dodatkowych wysiłków w zakresie wdrażania OZE, aby osiągnąć powszechny dostęp do energii elektrycznej do 2030 r., co jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej.

Energia odnawialna otrzymała ważne poparcie ze strony społeczności międzynarodowej dzięki “Porozumieniu paryskiemu” podpisanemu na Światowym Szczycie Klimatycznym, który odbył się w grudniu 2015 r. w stolicy Francji. Porozumienie, które weszło w życie w 2016 r., ustanawia po raz pierwszy w historii wiążący cel globalny, w ramach którego prawie 200 krajów-sygnatariuszy zobowiązuje się do ograniczenia emisji, tak aby wzrost średniej temperatury na naszej planecie pod koniec tego stulecia wyniósł znacznie poniżej dwóch stopni – granicy powyżej której zmiana klimatu ma bardziej katastrofalne skutki.

Dodaj komentarz