Jakie dochody można rozliczyć w PIT 28?

Jakie dochody można rozliczyć w PIT 28?

Każdy, kto na terenie Polski uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu, jest zobowiązany raz w roku do uzupełnienia deklaracji, dzięki czemu będzie mógł się z nich rozliczyć. Do kogo jest skierowany ten PIT  i co warto jeszcze wiedzieć na ten temat?

Do kogo jest skierowana deklaracja?

Obowiązek wypełnienia tej deklaracji spoczywa na osobach, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody opodatkowane w formie ryczałtu. Dotyczy to tych ewidencjonowanych, które pochodzą z tytułu:

– Umowy najmu i innych umów o podobnym charakterze rozliczanych w ramach działalności gospodarczej; oraz poza działalnością gospodarczą, czyli jako wynajem prywatny;

– Prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie w formie ryczałtu — co należy wiedzieć?

Aby móc złożyć deklarację w postaci PIT 28 konieczne jest wybranie opłacania podatku w formie ryczałtu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego w roku podatkowym przychodu z wyżej wymienionych możliwości.

Ponadto należy zauważyć, iż jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej, to każdy wspólnik musi rozliczać się na tych samych zasadach, tzn. w formie ryczałtu. Nie ma możliwości łączenia tej formy z innymi formami opodatkowania. Dodatkowo bardzo ważne jest, że jedynie w tych dwóch przypadkach możliwe jest skorzystanie z tej deklaracji, bowiem prowadząc np. spółkę z o.o., rozliczenie następuje na podstawie innego PIT-u.

Jeżeli jednak konieczne jest rozliczenie także innych źródeł dochodu można ten PIT połączyć z innymi jego formami, jak chociażby PIT 37.

Bardzo ważne jest podkreślenie, że w tym przypadku nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Oczywiście jest tutaj wyjątek, którym jest rozliczanie przychodu z najmu lub umowy o podobnym charakterze (typu dzierżawa).

Kiedy można wybrać opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu?

Tak, jak zostało to już wskazane, konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji o formie, jaką wybieramy do opodatkowania we wskazanym terminie. Nie mniej jednak konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku. Prawo do opodatkowania zryczałtowanego przysługuje na cały rok podatkowy. Jeżeli jednak w ciągu niego przekroczymy limit przychodu 250 000 euro, w kolejnym roku nie będziemy mogli z niego skorzystać. Jeżeli jednak nawet taką kwotę osiągniemy, to musimy się rozliczyć zgodnie z wybraną formą, czyli dane wpisujemy w PIT 28.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Rozliczenie przychodów, które opodatkowane były w formie zryczałtowanej musi zostać rozliczone do końca  lutego 2022 roku. Śmiało, można więc zauważyć, że jest to termin dużo wcześniejszy, niż w przypadku pozostałych deklaracji jak, chociażby PIT-u 37.

Dodaj komentarz