Pompy ciepła i ich zalety

Pompy ciepła i ich zalety

Pompa ciepła wykorzystuje zużytą energię o rząd wielkości bardziej efektywnie niż kotły, które spalają paliwo lub wykorzystują energię elektryczną. Niskie zużycie energii jest osiągane dzięki wysokiej sprawności konwersji systemu (SOR w rzeczywistych systemach wynosi 3 – 5) i pozwala uzyskać 3-5 kW energii cieplnej na 1 kW zużytej energii elektrycznej. W przypadku realizacji systemu chłodzenia pasywnego możliwe jest uzyskanie do 15-20 kW mocy chłodzenia pasywnego na 1 kW energii elektrycznej.

Przyjazność dla środowiska

Pompa ciepła jest bardziej przyjazną dla środowiska metodą ogrzewania i klimatyzacji niż kocioł gazowy lub elektryczny. Podczas pracy nie są emitowane do środowiska szkodliwe dla ludzi i przyrody związki CO, CO2, NOx, SO2, PbO2.

Bezpieczeństwo

Pompa ciepła jest zabezpieczona przeciwwybuchowo i przeciwpożarowo. Nie ma paliwa, nie ma otwartego płomienia, nie ma niebezpiecznych gazów i mieszanin. Nie ma nic, co mogłoby eksplodować, nie ma nic, co mogłoby się zapalić lub zatruć. Żadne części nie są podgrzewane do temperatury, która mogłaby spowodować zapalenie się materiałów łatwopalnych. Czynnik chłodniczy jest naturalnie lotnym, bezbarwnym, niepalnym gazem. Dlatego sprawna pompa ciepła nie może być źródłem ognia.

Przerwy w pracy urządzenia nie spowodują jego awarii ani zamarzania płynów. W gruncie rzeczy pompa ciepła nie jest bardziej niebezpieczna niż lodówka.

Wszechstronność

Konsument otrzymuje system ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody w jednym zestawie urządzeń w tym samym czasie.

Niezawodność

Według niezawodności pompa ciepła jest o krok przed kotłami elektrycznymi i gazowymi. Cechą charakterystyczną pompy ciepła jest to, że wszystkie procesy przekazywania ciepła odbywają się w zamkniętej, szczelnej pętli.

Żywotność

Należy pamiętać o żywotności domowych pomp ciepła. Żywotność  tego typu pomp ciepła jest dłuższa niż klasycznych źródeł ciepła. Pompy ciepła przy prawidłowych obliczeniach mogą służyć nawet do 20-30 lat, a po tym okresie będą utrzymywać swoją wydajność poprzez wymianę zużytych węzłów.

Autonomia od gazu

Ponieważ praca pompy ciepła nie jest uzależniona od dostawy paliwa organicznego, nie jest konieczne doprowadzenie komunikacji gazowej. Należy pamiętać, że Polska importuje energię elektryczną, a produkcja krajowa pokrywa jedynie 20% zapotrzebowania na gaz.

Komfort

Przy odpowiednim obliczeniu pompa ciepła zapewnia taki sam poziom komfortu jak klasyczny kocioł gazowy lub elektryczny i działa automatycznie.

Wsparcie dokumentacyjne

W przypadku instalacji pomp ciepła jest znacznie mniej zezwoleń, jak na przykład w przypadku ogrzewania gazowego lub elektrycznego.

Dodaj komentarz