Dodatki w mięsie

W przetwórstwie mięsa od lat oprócz substancji dodatkowych wykorzystuje się bardzo wiele składników pochodzenia naturalnego, które potocznie przez konsumentów oraz producentów nazywane są „dodatkami”, ale pod względem prawnym nie są zaliczane do grupy substancji dodatkowych. Tego typu składniki niemięsne spełniają różne funkcje w procesie produkcji wyrobów mięsnych, m. in.: emulgatorów, wypełniaczy, zagęstników, inne wykazują właściwości wiążące lub nadają korzystne walory smakowe gotowym produktom.

Ze względu na pochodzenie składniki niemięsne można podzielić na dwie grupy: pochodzenia roślinnego oraz pochodzenia zwierzęcego. Do pierwszej z nich można zaliczyć różnego rodzaju przyprawy, roślinne preparaty białkowe( w tym sojowe ), hydrolizaty białkowe, skrobię, preparaty błonnikowe, a także hydrokoloidy. W przypadku drugiej grupy największe zastosowanie mają: plazma krwi, żelatyna (zaliczana do hydrokoloidów) oraz białka zwierzęce i białka mleka. Jednym z powodów częstych zmian(nowelizacji) przepisów Wspólnotowych dotyczących stosowania substancji dodatkowych jest tendencja do stopniowego rezygnowania z dyrektyw i przepisów krajowych na rzecz całkowitego ujednolicenia przepisów w formie rozporządzeń unijnych.

Kolejną przyczyną zmian aktów prawnych dotyczących prawa żywnościowego jest uwydatnienie wyników unijnych badań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego substancji dodatkowych. Na ich podstawie w ostatnich latach, w obawie o bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta, ograniczono lub zakazano stosowania niektórych substancji dodatkowych do żywności.

Szczególne restrykcje wprowadzono w miejscach gastronomicznych, w menu restauracji (zobacz), stołówki, baru nie mogą znajdować się niezdrowe produkty. Istotne znaczenie dla konstruowania przepisów prawa, ma również rozwój technologii żywności. W dążeniu do opracowania szerszego asortymentu produktów spożywczych, w wielu przypadkach niezbędne jest wykorzystywanie nowych, innowacyjnych substancji dodatkowych lub dotychczasowych, ale w innych dawkach i/lub do innego typu żywności.

Dodaj komentarz