Co warto wiedzieć na temat motywacji i kiedy jest nam potrzebna?

Motywacja do pojęcie znane zdecydowanej większości z nas. Niektórym kojarzy się ona pozytywnie, a innym negatywnie. Negatywnie kojarzyć się może zwłaszcza osobom, które na co dzień jej nie mają. Okazuje się jednak, że każdy z nas może odnaleźć w sobie motywację. Trzeba jednak wiedzieć, czym ona właściwie jest i jakie są sposoby na jej pozyskanie. Okazuje się jednak, że jest ich całkiem sporo. Warto je poznać, bo motywacja jest nam niezbędna w codziennym życiu. Bez niej, nasze funkcjonowanie byłoby wyjątkowo utrudnione.

Pojęcie motywacji

Jak już zaznaczono na wstępie, próba przybliżenia sobie procesu motywacji jest pierwszym krokiem do jej uzyskania. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, czym motywacja jest, ciężko będzie nam podjąć działania mające na celu jej zwiększenie. Warto wiedzieć, że słowo motywacja pochodzi od łacińskich słów “motivus” oraz “motus”. Pierwsze słowo oznacza “ruchomy”, natomiast drugie “ruch”. Motywacja może być więc kojarzona z jakimś ruchem, energią, poruszeniem. Czym więc ona jest? Otóż motywacja to nic innego jak gotowość do jakiegoś działania. Należy mieć świadomość tego, że motywacja jest odczuwana wewnętrznie. Motywacja jest wzbudzana zarówno poprzez procesy fizjologiczne, jak i psychiczne zachodzące w nas. Co ciekawe, motywacja wynika zarówno z czynników świadomych, jak i z czynników nieuświadomionych. Warto mieć tego świadomość. Jeżeli uda nam się wzbudzić motywację, zdecydowanie łatwiej będzie nam podążać wyznaczoną przez siebie ścieżką.

Czym jest proces motywacyjny?

Warto mieć świadomość nie tylko tego, czym jest motywacja, ale również czym jest sam proces motywacyjny. Dla większości osób pojęcie procesu motywacyjnego jest dość enigmatyczne. Tymczasem procesy motywacyjne pozwalają na ukierunkowanie zachowania konkretnej osoby w sposób pozwalający na realizację określonych celów. Warto wiedzieć, że na proces motywacyjny składają się różne elementy. Procesem motywacyjnym będzie na pewno wzbudzanie energii, jak również pewne pobudzenie emocjonalne. Wreszcie, o procesie motywacyjnym można mówić także wtedy, gdy dochodzi do ukierunkowania jakiegoś działania na cel.

Jakie rodzaje motywacji wyróżniamy?

Warto mieć świadomość tego, że istnieją różne rodzaje motywacji. Wyróżnia się co do zasady motywację wewnętrzną, jak i motywację zewnętrzną. Jeżeli chodzi o motywację wewnętrzną, mamy z nią do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy człowiek dąży sam do zaspokajania swoich potrzeb. O motywacji zewnętrznej można zaś mówić wówczas, gdy potrzeby wzbudzane są na przykład przez system kar oraz nagród. Należy mieć także świadomość innego rodzaju rozróżnienia. Wyróżnia się więc motywację pozytywną oraz rzecz jasna motywację negatywną. Motywacja negatywna jest właśnie oparta na wspomnianych już karach oraz nagrodach. Bardzo często mamy z nią do czynienia w środowisku zawodowym. Jeżeli zależy nam na tym, aby utrzymać pracę i dostać awans, musimy wykonywać swoje obowiązki służbowe z należytą starannością. Należy robić to nawet wtedy, gdy nie mamy na to ochoty. W przeciwnym razie spotka nas wspomniana już kara. Wyróżnia się także motywację pozytywną. Czym ona będzie? Otóż motywacja pozytywna to nic innego jak ta oparta na tak zwanych “wzmocnieniach”. Jeżeli czujemy, że chcemy do czegoś dążyć i robimy wszystko, aby zamierzony cel osiągnąć, można mówić o motywacji pozytywnej. Ważne jest jednak to, abyśmy nie byli zagrożeni jakąś karą z zewnątrz. W przeciwnym razie nadal będziemy mieć do czynienia z motywacją negatywną. Dobrze byłoby mieć również świadomość tego, czym jest motywacja zespołowa. Otóż okazuje się, że motywacja zespołowa ma miejsce przede wszystkim w pracy. Dążą do niej przede wszystkim kierownicy poszczególnych zespołów.

Jakie są skuteczne sposoby na zwiększenie motywacji?

Warto mieć świadomość tego, że motywacja może być zwiększana w naprawdę przeróżny sposób. Otóż przede wszystkim, można ją zwiększyć poprzez sporządzenie celów. Bywa to szczególnie pomocne wówczas, gdy pragniemy osiągnąć jakiś cel osobisty. Można z tej metody skorzystać także wówczas, gdy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu zawodowego. Nie sposób nie zauważyć, że cele należy również przeanalizować. W przeciwnym bowiem razie o efektach mowy być niestety nie może. Należy także jak najstaranniej opracować metody, dzięki którym będzie można dążyć do osiągnięcia celów. Niekiedy należy opracować więcej niż jedną metodę. Wizualizacja celu także może pomóc. Warto mieć świadomość tego, że w niektórych przypadkach należy dążyć do osiągania celu głównego poprzez realizowanie celów pobocznych. Warto również wyznaczyć sobie jakąś nagrodę za osiągnięcie celu. Nie sposób nie zauważyć, że takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne w pracy. Doskonałym rozwiązaniem będzie także zastanowienie się nad tym, co możemy stracić, jeżeli nie osiągniemy celu. Warto także mieć świadomość tego, że osiągnięcie celów wiąże się z wysiłkiem. Nie od razu ujrzymy satysfakcjonujące rezultaty. W wielu przypadkach potrzeba na to czasu. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc uzbrojenie się w cierpliwość. Jeżeli będziemy cierpliwi, bez wątpienia uda nam się ujrzeć satysfakcjonujące efekty. Niekiedy trudno samodzielnie zdobyć motywację. Wówczas możemy udać się o trenera personalnego lub do coacha. Trzeba jednak pamiętać o tym, że spotkania ze specjalistami są płatne. Nie sposób nie zauważyć, że ceny za sesję mogą być wysokie. Alternatywą dla płatnych spotkań mogą być darmowe warsztaty, które organizowane są w naprawdę wielu dużych miastach. Warto byłoby zapoznać się z ich ofertą.

Dodaj komentarz