Czy można ekologicznie produkować falowniki PV?

Zwracanie uwagi na wpływ kupowanych produktów czy realizowanych inwestycji na środowisko naturalne nie jest obecnie niczym niezwykłym. Konsumenci (i firmy coraz częściej też) głosują portfelem i stawiają na rozwiązania, które z jednej strony są innowacyjne i wydajne, a z drugiej – wpływają na środowisko w stopniu ograniczonym do minimum.

Inaczej mówiąc, aktualnie duży nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój. Popularyzacja instalacji fotowoltaicznych niewątpliwie jest oznaką rozwoju, ale czy jest on zrównoważony? Jak ma się produkcja falowników PV, takich jak Fronius GEN24, do ochrony środowiska naturalnego? Odpowiedź na to pytanie jest zupełnie inna, niż wielu osobom mogłoby się wydawać.

Kluczem do ekologicznej produkcji falowników jest zmniejszanie śladu węglowego

Głównym tematem dyskusji, jeśli chodzi o produkcję falowników PV, jest generowany w jej toku ślad węglowy. Inaczej mówiąc, ile dwutlenku węgla musiało zostać wytworzone, aby można było wyprodukować taki falownik i dostarczyć go do konsumenta. Co niezwykle istotne, przy analizie śladu węglowego, aby wyniki były wiarygodne, należy brać pod uwagę nie tylko to, co dzieje się już w samej fabryce, ale także między innymi kwestię CO2 generowanego przez dostarczanie do fabryki surowców potrzebnych do wytworzenia gotowego produktu.

Jak się okazuje, faktycznie produkcja falowników PV może generować spore ilości dwutlenku węgla – ale nie musi. Wszystko zależy od tego, jak cały proces pozyskiwania surowców, produkcji i transportu zostanie rozplanowany i zoptymalizowany. Właśnie dzięki takim krokom falownik PV Fronius GEN24 może pochwalić się stosunkowo niedużym śladem węglowym (w porównaniu do innych falowników), który dodatkowo już w przeciągu kilku lat zwraca się z dużą nawiązką, jako że wykorzystywanie instalacji fotowoltaicznej oznacza znaczną redukcję generowanego CO2.

Tak właśnie w praktyce wygląda zrównoważony rozwój – dążenie do redukcji negatywnych skutków działalności człowieka, ale bez rezygnowania z nowoczesnych rozwiązań, które mogą ułatwić ludziom życie (i na dłuższą metę przynieść znacznie więcej pożytku niż szkody).

W jaki sposób można zmniejszyć ilość CO2 generowanego podczas produkcji falowników PV?

W przypadku wspomnianego falownika PV Fronius GEN24 rozwiązania ograniczające produkcję CO2 zastosowano na każdym etapie życia produktu.  Co to oznacza w praktyce? Między innymi nawiązywanie relacji z lokalnymi dostawcami potrzebnych surowców i półproduktów, tak, aby nie musiały one przebywać zanadto długiej drogi do fabryki.

Ważnym elementem strategii redukcji śladu węglowego jest także korzystanie w zakładzie produkcyjnym z energii odnawialnej – na przykład właśnie takiej generowanej przez panele fotowoltaiczne. Również na etapie transportu gotowego produktu do klienta da się “zaoszczędzić” sporo dwutlenku węgla, m.in. stawiając na metody transportu o relatywnie małym śladzie węglowym, a unikając tych o śladzie dużym (przede wszystkim mowa tutaj o transporcie lotniczym). Wszystkie te czynniki razem składają się na proces produkcji falowników priorytetyzujący zrównoważony rozwój.

Dodaj komentarz