Roboty ziemne Olsztyn – komu powierzyć wykop pod fundamenty?

Budowa wymarzonego domu to ważne przedsięwzięcie, w którym nie można pozwolić sobie na niedbalstwo. Brak stabilnej konstrukcji, czy odpowiednio mocnych fundamentów, może skutkować katastrofalnymi dla całości budynku skutkami.

Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko i cieszyć się stabilną konstrukcją wymarzonego domu przez lata, warto już na etapie wykopywania fundamentów zadbać o nawiązanie współpracy z doświadczonym profesjonalistą, który dokładnie zaplanuje oraz wykona niezbędne roboty ziemne.

Wykop pod fundamenty to nie taka prosta i oczywista sprawa

Zanim nastąpi etap wyznaczania oraz wykopywania fundamentów pod wymarzony dom, w pierwszej kolejności należy uporać się z formalnościami, usunięciem tzw. humusu  oraz niwelacją terenu. Prace przygotowawcze to bardzo ważny etap , który wymaga zatrudnienia geodety. Specjalista wyznaczy obrys całości budynku, a także rzędne innych istotnych punktów konstrukcji z dokładnością co do jednego centymetra. Wszystko musi zostać wyznaczone zgodnie z planem i dopiero wtedy przechodzi się do wykopu fundamentów.

Wykop fundamentów to jednak nie taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Czynność uzależniona jest od rodzaju gruntu. Przykładowo grunt gliniasty oraz ilasty wymaga wykopu na głębokość 0,8 – 1,4 m, natomiast grunt przepuszczalny wodę oraz sypki na 0,5 m. Szerokość i głębokość wykopu pod fundamenty muszą przy tym zostać wykonane zgodnie z ustalonym projektem. Jeżeli chodzi o rodzaje wykopów, to dzieli się je ze względu na wymiar. Wyróżnia się wykopy:

  • jamiste (nieduże wykopy, których głębokość oraz szerokość dna nie może przekroczyć 1,5 metra);
  • szerokoprzestrzenne (o szerokości dna przekraczającej 1,5 metra);
  • wąskoprzestrzenne (szerokość dna jest mniejsza niż 1,5 metra).

Przed wykopem fundamentów warto dodatkowo wykonać badania geotechniczne, które pozwolą przewidzieć ewentualne problemy związane z wykopem. Badanie pozwoli zawczasu przygotować się na ewentualne problemy i szybko podjąć odpowiednie działania, które polepszą jakość gruntu.

Komu warto powierzyć wykop pod fundamenty? Roboty ziemne Olsztyn i okolice

Jeżeli chodzi o wykonanie wykopu pod fundamenty, to najlepszą z możliwych opcji jest zlecenie tego zadania specjaliście z odpowiednim sprzętem. Do wykopu fundamentów wykorzystuje się koparkę gąsienicową, która ułatwia całe zadanie. Maszyna znacznie skróci czas wykopów pod fundamenty, a przy tym wcale nie kosztuje krocie – jest to koszt około 180 zł za godzinę.

Wykopy oraz pozostałe roboty ziemne Olsztyn i okolice warto zlecić doświadczonemu profesjonaliście, który ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów. Odpowiednią do tego zadania firmą będzie Szczucki. Firma  działa nie tylko na terenie Olsztyna, ale także wielu innych miejscowości w Polsce.

Dodaj komentarz