Roboty ziemne Kwidzyn – jaki jest ich zakres i klasyfikacja? 

Od robót ziemnych zaczyna się niemal każda inwestycja. Są to prace, które przygotowują grunt pod dalsze działania. Roboty tego typu związane są przede wszystkim z wydobyciem gruntu oraz przemieszczeniem go w inne miejsce, a także nadaniem mu oczekiwanego kształtu. Roboty ziemne spotykamy zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodno-inżynieryjnym. Jaki jest zakres robót ziemnych i ich klasyfikacja? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czym są roboty ziemne Kwidzyn? 

Roboty ziemne Kwidzyn polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego. Taką ziemię usuwa się z pola budowy, przemieszcza, lub nadaje odpowiednie ukształtowanie. Co ważne, wszelkie działania podjęte w ramach robót ziemnych muszą być zgodne z wymaganiami i przepisami danego projektu. Roboty ziemne prowadzone są przy większości inwestycji. Mówimy o nich w przypadku budowli podziemnych, jak i fundamentów budowli naziemnych, a także  przy budowaniu instalacji podziemnych. Roboty ziemne najczęściej polegają na odspojeniu od calizny, wydobyciu materiału, a także jego transporcie. 

Prace obejmujące roboty ziemne mogą być prowadzone w różny sposób. Warto jednak wiedzieć, że do ich wykonania niezbędne są specjalistyczne maszyny budowlane. Wśród nich możemy wyróżnić koparki, ładowarki, spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki, walce i ubijarki.

Jakie są rodzaje robót ziemnych?

W przypadku robót ziemnych możemy wyróżnić trzy rodzaje, biorąc pod uwagę kształt i rozmiary terenu. Są to roboty ziemne liniowe, powierzchniowe oraz wykopy budowlane. Te pierwsze wykonywane są na wąskich pasach terenu. Roboty powierzchniowe wykonuje się na rozległych terenach, z kolei wykopy budowlane stosuje się do wykonywania części podziemnych i fundamentów. 

Biorąc pod uwagą specyfikę podejmowanych działań, również możemy wyróżnić trzy typy robót ziemnych. Pierwsze z nich to porządkowe roboty ziemne. Spełniają one funkcje przygotowawcze. Do nich zaliczamy przede wszystkim usuwanie zbędnych elementów roślinnych, takich jak: darnina, starodrzewy, pnie i krzewy. Co ważne, przed rozpoczęciem prac właściwych musimy pamiętać o spulchnieniu gleby. Drugim rodzajem są podstawowe roboty ziemne. Wśród nich możemy wyróżnić makroniwelację i niwelację oraz wykopy szeroko i wąskoprzestrzenne. Ostatnim rodzajem robót ziemnych są roboty wykończeniowe. Polegają one na wyrównaniu dna wykopów i przygotowaniu ziemi pod fundamenty. Na tym etapie kształtuje się także małą architekturę. 

Dodaj komentarz