Energia wiatrowa – zalety i wady czystej energii z powietrza

Energia wiatrowa – zalety i wady czystej energii z powietrza

Każdego dnia, z wielu przekaźników medialnych do społeczeństwa docierają informacje o pogarszającym się stanie ekosystemu ziemskiego. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest nieustanne zanieczyszczanie środowiska niebezpiecznymi i toksycznymi substancjami. Bardzo duży procent zanieczyszczeń przenikających do atmosfery stanowią substancje, które powstają jako produkt uboczny procesu wytwarzania energii. Jednym ze sposobów, który pozwala na zminimalizowanie wytwarzanych toksyn jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, sygnowanych skrótem OZE. Odnawialne źródła energii bez wątpienia są przyszłością światowej energetyki, a ich wykorzystanie jest w pełni bezpieczne dla ekosystemu i człowieka. Jedną z gałęzi OZE, która wykorzystuje wiejący wiatr zbierany przez wiatraki jest energia wiatrowa. Mimo, że ma nieliczne wady, jej potencjał pozwala na pokrycie potrzeb energetycznych typowego gospodarstwa domowego. Co warto wiedzieć o energii pozyskiwanej z powietrza? Jakie wady, a jakie zalety niesie stosowanie energii wiatrowej?

Energia wiatrowa – co warto o niej wiedzieć?

Zanieczyszczenie ziemi jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które doprowadza do zmiany poszczególnych elementów środowiska, do których należą woda, gleba oraz powietrze. Na skutek intensywnej emisji różnych rodzajów zanieczyszczeń obecnie dochodzi do postępujących zmian w ekosystemie, które są bardzo niebezpieczne nie tylko dla planety, ale również jej mieszkańców. Jednym ze sposobów poprawy stanu środowiska jest wyeliminowanie powszechnie wykorzystywanych, szkodliwych sposobów pozyskiwania energii na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jednym z naturalnych komponentów, który z powodzeniem wybierany jest do procesu wytwarzania energii jest wiatr.

Wiatr jest darmowym, całkowicie nieograniczonym źródłem energii, który charakteryzuje się niebywałym potencjałem energetycznym. Siła wiatru stanowi naturalny, powtarzający się proces przyrodniczy, dlatego jego zamiana w energię jest całkowicie bezpieczna i nieszkodliwa dla planety i ludzi. Zjawisko wiatru powstaje na skutek przemieszczania się mas powietrza w ruchu poziomym. Prędkość wiatru oraz efektywność jego przepływu jest zależna od wielu czynników, takich jak ukształtowanie terenu czy ciśnienie atmosferyczne, a jego zbieranie i przekształcanie jest możliwe dzięki farmom wiatrowym.

Energia wiatrowa – zalety i wady czystej energii z powietrza Każdego dnia, z wielu przekaźników medialnych do społeczeństwa docierają informacje o pogarszającym się stanie ekosystemu ziemskiego. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest nieustanne zanieczyszczanie środowiska niebezpiecznymi i toksycznymi substancjami. Bardzo duży procent zanieczyszczeń przenikających do atmosfery stanowią substancje, które powstają jako produkt uboczny procesu wytwarzania energii. Jednym ze sposobów, który pozwala na zminimalizowanie wytwarzanych toksyn jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, sygnowanych skrótem OZE. Odnawialne źródła energii bez wątpienia są przyszłością światowej energetyki, a ich wykorzystanie jest w pełni bezpieczne dla ekosystemu i człowieka. Jedną z gałęzi OZE, która wykorzystuje wiejący wiatr zbierany przez wiatraki jest energia wiatrowa. Mimo, że ma nieliczne wady, jej potencjał pozwala na pokrycie potrzeb energetycznych typowego gospodarstwa domowego. Co warto wiedzieć o energii pozyskiwanej z powietrza? Jakie wady, a jakie zalety niesie stosowanie energii wiatrowej? Energia wiatrowa - co warto o niej wiedzieć? Zanieczyszczenie ziemi jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które doprowadza do zmiany poszczególnych elementów środowiska, do których należą woda, gleba oraz powietrze. Na skutek intensywnej emisji różnych rodzajów zanieczyszczeń obecnie dochodzi do postępujących zmian w ekosystemie, które są bardzo niebezpieczne nie tylko dla planety, ale również jej mieszkańców. Jednym ze sposobów poprawy stanu środowiska jest wyeliminowanie powszechnie wykorzystywanych, szkodliwych sposobów pozyskiwania energii na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jednym z naturalnych komponentów, który z powodzeniem wybierany jest do procesu wytwarzania energii jest wiatr. Wiatr jest darmowym, całkowicie nieograniczonym źródłem energii, który charakteryzuje się niebywałym potencjałem energetycznym. Siła wiatru stanowi naturalny, powtarzający się proces przyrodniczy, dlatego jego zamiana w energię jest całkowicie bezpieczna i nieszkodliwa dla planety i ludzi. Zjawisko wiatru powstaje na skutek przemieszczania się mas powietrza w ruchu poziomym. Prędkość wiatru oraz efektywność jego przepływu jest zależna od wielu czynników, takich jak ukształtowanie terenu czy ciśnienie atmosferyczne, a jego zbieranie i przekształcanie jest możliwe dzięki farmom wiatrowym. Na czym polega proces wytwarzania energii z wiatru? Energia wiatrowa jest jednym z sektorów, należących do grupy odnawialnych źródeł energii. Energię wiatru wykorzystywano już w czasach starożytnych do napędzania łodzi żaglowych, dlatego ten sektor energetyki odnawialnej jest najstarszy, a co z tym związane - dokładnie poznany. Zamiana energii kinetycznej wiatru na energię eklektyczną lub też mechaniczną odbywa się przy pomocy specjalistycznych turbin wiatrowych. Turbina wiatrowa jest urządzeniem, które najczęściej wykorzystywane jest do przekształcania i pobierania energii z wiatru. To element, który stanowi główny element elektrowni wiatrowej, a z jego pomocą możliwe jest wytwarzanie elektryczności do zasilania gospodarstw domowych lub przemysłowych budynków. Turbina wiatrowa zbudowana jest z wirnika, który zamontowany jest na wysokim słupie oraz generatora prądu. Farmy wiatrowe, ze względu na prostą konstrukcje, mogą być budowane na lądzie oraz na wodzie. Proces pozyskiwania i przetwarzania energii wiatrowej na eklektyczną jest niemal taki sam od czasów starożytnych. Powodowana przez wiejący wiatr różnica ciśnień, za sprawą poruszających się łopat wiatraka wprowadza turbinę wiatrową w ruch. Takie działanie umożliwia napędzanie generatora, który zamienia pozyskaną energię w elektryczną. Łopaty elektrowni wiatrowej, dzięki ulokowaniu na wysokości są w stanie wykonywać około 15 do nawet 20 obrotów na minutę, co pozwala na efektywną produkcję energii elektrycznej. Wytworzenie istotnej ilości energii przy pomocy wiatru umożliwiają właśnie farmy wiatrowe, które składają się z kilku lub kilkunastu, blisko ustawionych obok siebie turbin wiatrowych. Zalety energii wiatrowej - korzyści z przetwarzania wiatru na energię elektryczną Energia wiatrowa jest jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Taka przynależność oznacza, że wiatr jest całkowicie naturalnym i niewyczerpalnym komponentem, który z powodzeniem może być zamieniany właśnie na elektryczność. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest bardzo korzystne dla człowieka oraz środowiska, a głównymi zaletami energii wiatrowej są: •	niewyczerpalność i bezpieczeństwo Wiatr jest powszechnie uznany za niewyczerpalne oraz w pełni odnawialne źródło energii. Oznacza to, że jego zamiana na energię elektryczną przy użyciu wirników będzie możliwa nieustannie, w przeciwieństwie do paliw kopalnianych, które charakteryzują się wyczerpalnością. Dodatkowo, wiatr jest całkowicie naturalnym zjawiskiem pojawiającym się w przyrodzie, dlatego jego transformacja nie prowadzi do negatywnego wpływu na planetę i jej ekosystem. •	 ogólna dostępność, darmowość Kinetyczna energia wiatru jest całkowicie darmowa, tak samo jak w przypadku innych odnawialnych źródeł energii, na przykład słońca czy ruchu fal. Jej gromadzenie i przetwarzanie może odbywać się nieprzerwanie, a do jej pozyskania nie wymaga się specjalistycznego wydobywania, jsk w przypadku paliw kopalnych. Jedynym kosztem poniesionym w procesie tworzenia elektrowni wiatrowej jest zakup wirnika, który pozwala na pobieranie i przetwarzanie kinetycznej energii wiatru. •	efektywność pracy elektrowni wiatrowej Wytwarzana energia elektryczna przez elektrownię wiatrową pozwala na zaspokajanie potrzeb tradycyjnych gospodarstw domowych. Oznacza to, że dane gospodarstwo może w pełni zrezygnować z innych źródeł zasilania na rzecz kinetycznej energii wiatru. •	brak wymagań terenowych Elektrownia wiatrowa lub pojedyncze turbiny mogą być ulokowane na nawet trudnym terenie. Rodzaj podłoża jest nie ma znaczenia podczas budowania elektrowni lub farmy wiatrowej, a jedyne znaczenie ma przepływający wokół niej wiatr. •	brak wpływu na stan środowiska Energia elektryczna i mechaniczna pozyskiwana za pomocą wiatru jest całkowicie bezpieczna na ekosystemu i całego środowiska. Działanie śmigieł wiatraków jest niewielkie, co przekłada się na brak zmian w sile wiatru która obecna jest w pobliżu danej turbiny wiatrowej. Dodatkowo podczas produkcji energii do atmosfery nie dostają się szkodliwe gazy, tak jak dzieje się w przypadku przetwarzania paliw kopalnych. •	korzyści dla właścicieli ziemi Zbudowanie farmy wiatrowej wymaga zakupu lub wydzierżawienia danego obszaru ziemi. To bez wątpienia korzyść finansowa dla jej posiadacza, która przekłada się na dalszy rozwój ekonomiczny obszaru, na którym została ulokowana farma wiatrowa. Jakie są wady energii wiatrowej? Potencjał energii pozyskiwanej z wiatru z pewnością jest nieograniczony i zależny od wielkości farmy wiatrowej. Ten rodzaj odnawialnego źródła energii ma swoich przeciwników, którzy wymieniają nieprawidłowości i wady, do których należą: •	zbyt mała ilość energii wytwarzanej przy pomocy wirników Ilość wytwarzanej energii jest zależna od siły i prędkości wiatru, którego zadaniem jest napędzanie turbiny wiatrowej. Mniejszy wiatr lub zła lokalizacja farmy może doprowadzić do zbyt małej siły wiatru, która nie jest w stanie efektywnie napędzać śmigieł wiatraków. •	wpływ na wartość gruntu Budowa farmy wiatrowej lub jednej turbiny na danym terenie bardzo często doprowadza do obniżenia wartości ziemi. Bliskie sąsiedztwo wiatraków na danej nieruchomości znacznie zmniejsza zainteresowanie inwestorów do jej zakupu, dlatego wiele osób sprzeciwia się budowaniu farm wiatrowych w swojej okolicy. •	zacienienie terenu Wiatrak potrzebny do przetwarzania wiatru na energię jest dużą konstrukcją, która z pewnością negatywnie wpływa na krajobraz. Główną wadą tego typu inwestycji jest zacienienie, które pada na okoliczne obszary, wynikające z wielkości wiatraka. •	negatywny wpływ na samopoczucie społeczności  Osoby mieszkające lub pracujące w bliskim sąsiedztwie wiatraków lub farmy wiatrowej skarżą się na obniżone samopoczucie, które nazywane jest syndromem turbin wiatrowych. Najczęstszymi symptomami, które świadczą o rozwoju tej dolegliwości są problemy ze snem i koncentracją, a także bóle i zawroty głowy. •	słyszalny szum przez człowieka Turbiny wiatrowe korzystają z siły przepływającego wiatru, a podczas jego pobierania emitowany jest szum o niskiej częstotliwości. Takie działanie może prowadzić do pogorszenia się samopoczucia, co spowodowane jest nieustannym odczytywaniem dźwięku przez układ słuchowy. Odnawialne źródła energii są niepodważalnie przyszłością światowej energetyki. Mimo nielicznych wad, energia pozyskiwana z wiatru w skali światowej cieszy się dużą popularnością. Największym producentem, który korzysta z siły wiatru są Chiny, a obecnie w Polsce mieści się jedynie 1 procent wszystkich działających turbin wiatrowych na całym świecie. Energia wiatru charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym, a jej wykorzystywanie i przetwarzanie z pewnością posiada więcej zalet niż wad dla środowiska i człowieka.

Na czym polega proces wytwarzania energii z wiatru?

Energia wiatrowa jest jednym z sektorów, należących do grupy odnawialnych źródeł energii. Energię wiatru wykorzystywano już w czasach starożytnych do napędzania łodzi żaglowych, dlatego ten sektor energetyki odnawialnej jest najstarszy, a co z tym związane – dokładnie poznany. Zamiana energii kinetycznej wiatru na energię eklektyczną lub też mechaniczną  odbywa się przy pomocy specjalistycznych turbin wiatrowych.

Turbina wiatrowa jest urządzeniem, które najczęściej wykorzystywane jest do przekształcania i pobierania energii z wiatru. To element, który stanowi główny element elektrowni wiatrowej, a z jego pomocą możliwe jest wytwarzanie elektryczności do zasilania gospodarstw domowych lub przemysłowych budynków. Turbina wiatrowa zbudowana jest z wirnika, który zamontowany jest na wysokim słupie oraz generatora prądu. Farmy wiatrowe, ze względu na prostą konstrukcje, mogą być budowane na lądzie oraz na wodzie.

Proces pozyskiwania i przetwarzania energii wiatrowej na eklektyczną jest niemal taki sam od czasów starożytnych. Powodowana przez wiejący wiatr różnica ciśnień, za sprawą poruszających się łopat wiatraka wprowadza turbinę wiatrową w ruch. Takie działanie umożliwia napędzanie generatora, który zamienia pozyskaną energię w elektryczną. Łopaty elektrowni wiatrowej, dzięki ulokowaniu na wysokości są w stanie wykonywać około 15 do nawet 20 obrotów na minutę, co pozwala na efektywną produkcję energii elektrycznej. Wytworzenie istotnej ilości energii przy pomocy wiatru umożliwiają właśnie farmy wiatrowe, które składają się z kilku lub kilkunastu, blisko ustawionych obok siebie turbin wiatrowych.

Zalety energii wiatrowej – korzyści z przetwarzania wiatru na energię elektryczną

Energia wiatrowa jest jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Taka przynależność oznacza, że wiatr jest całkowicie naturalnym i niewyczerpalnym komponentem, który z powodzeniem może być zamieniany właśnie na elektryczność. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest bardzo korzystne dla człowieka oraz środowiska, a głównymi zaletami energii wiatrowej są:

 • niewyczerpalność i bezpieczeństwo

Wiatr jest powszechnie uznany za niewyczerpalne oraz w pełni odnawialne źródło energii. Oznacza to, że jego zamiana na energię elektryczną przy użyciu wirników będzie możliwa nieustannie, w przeciwieństwie do paliw kopalnianych, które charakteryzują się wyczerpalnością. Dodatkowo, wiatr jest całkowicie naturalnym zjawiskiem pojawiającym się w przyrodzie, dlatego jego transformacja nie prowadzi do negatywnego wpływu na planetę i jej ekosystem.

 •  ogólna dostępność, darmowość

Kinetyczna energia wiatru jest całkowicie darmowa, tak samo jak w przypadku innych odnawialnych źródeł energii, na przykład słońca czy ruchu fal. Jej  gromadzenie i przetwarzanie może odbywać się nieprzerwanie, a do jej pozyskania nie wymaga się specjalistycznego wydobywania, jsk w przypadku paliw kopalnych. Jedynym kosztem poniesionym w procesie tworzenia elektrowni wiatrowej jest zakup wirnika, który pozwala na pobieranie i przetwarzanie kinetycznej energii wiatru.

 • efektywność pracy elektrowni wiatrowej

Wytwarzana energia elektryczna przez elektrownię wiatrową pozwala na zaspokajanie potrzeb tradycyjnych gospodarstw domowych. Oznacza to, że dane gospodarstwo może w pełni zrezygnować z innych źródeł zasilania na rzecz kinetycznej energii wiatru.

 • brak wymagań terenowych

Elektrownia wiatrowa lub pojedyncze turbiny mogą być ulokowane na nawet trudnym terenie. Rodzaj podłoża jest nie ma znaczenia podczas budowania elektrowni lub farmy wiatrowej, a jedyne znaczenie ma przepływający wokół niej wiatr.

 • brak wpływu na stan środowiska

Energia elektryczna i mechaniczna pozyskiwana za pomocą wiatru jest całkowicie bezpieczna na ekosystemu i całego środowiska. Działanie śmigieł wiatraków jest niewielkie, co przekłada się na brak zmian w sile wiatru która obecna jest w pobliżu danej turbiny wiatrowej. Dodatkowo podczas produkcji energii do atmosfery nie dostają się szkodliwe gazy, tak jak dzieje się w przypadku przetwarzania paliw kopalnych.

 • korzyści dla właścicieli ziemi 

Zbudowanie farmy wiatrowej wymaga zakupu lub wydzierżawienia danego obszaru ziemi. To bez wątpienia korzyść finansowa dla jej posiadacza, która przekłada się na dalszy rozwój ekonomiczny obszaru, na którym została ulokowana farma wiatrowa.

Energia wiatrowa – zalety i wady czystej energii z powietrza Każdego dnia, z wielu przekaźników medialnych do społeczeństwa docierają informacje o pogarszającym się stanie ekosystemu ziemskiego. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest nieustanne zanieczyszczanie środowiska niebezpiecznymi i toksycznymi substancjami. Bardzo duży procent zanieczyszczeń przenikających do atmosfery stanowią substancje, które powstają jako produkt uboczny procesu wytwarzania energii. Jednym ze sposobów, który pozwala na zminimalizowanie wytwarzanych toksyn jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, sygnowanych skrótem OZE. Odnawialne źródła energii bez wątpienia są przyszłością światowej energetyki, a ich wykorzystanie jest w pełni bezpieczne dla ekosystemu i człowieka. Jedną z gałęzi OZE, która wykorzystuje wiejący wiatr zbierany przez wiatraki jest energia wiatrowa. Mimo, że ma nieliczne wady, jej potencjał pozwala na pokrycie potrzeb energetycznych typowego gospodarstwa domowego. Co warto wiedzieć o energii pozyskiwanej z powietrza? Jakie wady, a jakie zalety niesie stosowanie energii wiatrowej? Energia wiatrowa - co warto o niej wiedzieć? Zanieczyszczenie ziemi jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które doprowadza do zmiany poszczególnych elementów środowiska, do których należą woda, gleba oraz powietrze. Na skutek intensywnej emisji różnych rodzajów zanieczyszczeń obecnie dochodzi do postępujących zmian w ekosystemie, które są bardzo niebezpieczne nie tylko dla planety, ale również jej mieszkańców. Jednym ze sposobów poprawy stanu środowiska jest wyeliminowanie powszechnie wykorzystywanych, szkodliwych sposobów pozyskiwania energii na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jednym z naturalnych komponentów, który z powodzeniem wybierany jest do procesu wytwarzania energii jest wiatr. Wiatr jest darmowym, całkowicie nieograniczonym źródłem energii, który charakteryzuje się niebywałym potencjałem energetycznym. Siła wiatru stanowi naturalny, powtarzający się proces przyrodniczy, dlatego jego zamiana w energię jest całkowicie bezpieczna i nieszkodliwa dla planety i ludzi. Zjawisko wiatru powstaje na skutek przemieszczania się mas powietrza w ruchu poziomym. Prędkość wiatru oraz efektywność jego przepływu jest zależna od wielu czynników, takich jak ukształtowanie terenu czy ciśnienie atmosferyczne, a jego zbieranie i przekształcanie jest możliwe dzięki farmom wiatrowym. Na czym polega proces wytwarzania energii z wiatru? Energia wiatrowa jest jednym z sektorów, należących do grupy odnawialnych źródeł energii. Energię wiatru wykorzystywano już w czasach starożytnych do napędzania łodzi żaglowych, dlatego ten sektor energetyki odnawialnej jest najstarszy, a co z tym związane - dokładnie poznany. Zamiana energii kinetycznej wiatru na energię eklektyczną lub też mechaniczną odbywa się przy pomocy specjalistycznych turbin wiatrowych. Turbina wiatrowa jest urządzeniem, które najczęściej wykorzystywane jest do przekształcania i pobierania energii z wiatru. To element, który stanowi główny element elektrowni wiatrowej, a z jego pomocą możliwe jest wytwarzanie elektryczności do zasilania gospodarstw domowych lub przemysłowych budynków. Turbina wiatrowa zbudowana jest z wirnika, który zamontowany jest na wysokim słupie oraz generatora prądu. Farmy wiatrowe, ze względu na prostą konstrukcje, mogą być budowane na lądzie oraz na wodzie. Proces pozyskiwania i przetwarzania energii wiatrowej na eklektyczną jest niemal taki sam od czasów starożytnych. Powodowana przez wiejący wiatr różnica ciśnień, za sprawą poruszających się łopat wiatraka wprowadza turbinę wiatrową w ruch. Takie działanie umożliwia napędzanie generatora, który zamienia pozyskaną energię w elektryczną. Łopaty elektrowni wiatrowej, dzięki ulokowaniu na wysokości są w stanie wykonywać około 15 do nawet 20 obrotów na minutę, co pozwala na efektywną produkcję energii elektrycznej. Wytworzenie istotnej ilości energii przy pomocy wiatru umożliwiają właśnie farmy wiatrowe, które składają się z kilku lub kilkunastu, blisko ustawionych obok siebie turbin wiatrowych. Zalety energii wiatrowej - korzyści z przetwarzania wiatru na energię elektryczną Energia wiatrowa jest jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Taka przynależność oznacza, że wiatr jest całkowicie naturalnym i niewyczerpalnym komponentem, który z powodzeniem może być zamieniany właśnie na elektryczność. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest bardzo korzystne dla człowieka oraz środowiska, a głównymi zaletami energii wiatrowej są: •	niewyczerpalność i bezpieczeństwo Wiatr jest powszechnie uznany za niewyczerpalne oraz w pełni odnawialne źródło energii. Oznacza to, że jego zamiana na energię elektryczną przy użyciu wirników będzie możliwa nieustannie, w przeciwieństwie do paliw kopalnianych, które charakteryzują się wyczerpalnością. Dodatkowo, wiatr jest całkowicie naturalnym zjawiskiem pojawiającym się w przyrodzie, dlatego jego transformacja nie prowadzi do negatywnego wpływu na planetę i jej ekosystem. •	 ogólna dostępność, darmowość Kinetyczna energia wiatru jest całkowicie darmowa, tak samo jak w przypadku innych odnawialnych źródeł energii, na przykład słońca czy ruchu fal. Jej gromadzenie i przetwarzanie może odbywać się nieprzerwanie, a do jej pozyskania nie wymaga się specjalistycznego wydobywania, jsk w przypadku paliw kopalnych. Jedynym kosztem poniesionym w procesie tworzenia elektrowni wiatrowej jest zakup wirnika, który pozwala na pobieranie i przetwarzanie kinetycznej energii wiatru. •	efektywność pracy elektrowni wiatrowej Wytwarzana energia elektryczna przez elektrownię wiatrową pozwala na zaspokajanie potrzeb tradycyjnych gospodarstw domowych. Oznacza to, że dane gospodarstwo może w pełni zrezygnować z innych źródeł zasilania na rzecz kinetycznej energii wiatru. •	brak wymagań terenowych Elektrownia wiatrowa lub pojedyncze turbiny mogą być ulokowane na nawet trudnym terenie. Rodzaj podłoża jest nie ma znaczenia podczas budowania elektrowni lub farmy wiatrowej, a jedyne znaczenie ma przepływający wokół niej wiatr. •	brak wpływu na stan środowiska Energia elektryczna i mechaniczna pozyskiwana za pomocą wiatru jest całkowicie bezpieczna na ekosystemu i całego środowiska. Działanie śmigieł wiatraków jest niewielkie, co przekłada się na brak zmian w sile wiatru która obecna jest w pobliżu danej turbiny wiatrowej. Dodatkowo podczas produkcji energii do atmosfery nie dostają się szkodliwe gazy, tak jak dzieje się w przypadku przetwarzania paliw kopalnych. •	korzyści dla właścicieli ziemi Zbudowanie farmy wiatrowej wymaga zakupu lub wydzierżawienia danego obszaru ziemi. To bez wątpienia korzyść finansowa dla jej posiadacza, która przekłada się na dalszy rozwój ekonomiczny obszaru, na którym została ulokowana farma wiatrowa. Jakie są wady energii wiatrowej? Potencjał energii pozyskiwanej z wiatru z pewnością jest nieograniczony i zależny od wielkości farmy wiatrowej. Ten rodzaj odnawialnego źródła energii ma swoich przeciwników, którzy wymieniają nieprawidłowości i wady, do których należą: •	zbyt mała ilość energii wytwarzanej przy pomocy wirników Ilość wytwarzanej energii jest zależna od siły i prędkości wiatru, którego zadaniem jest napędzanie turbiny wiatrowej. Mniejszy wiatr lub zła lokalizacja farmy może doprowadzić do zbyt małej siły wiatru, która nie jest w stanie efektywnie napędzać śmigieł wiatraków. •	wpływ na wartość gruntu Budowa farmy wiatrowej lub jednej turbiny na danym terenie bardzo często doprowadza do obniżenia wartości ziemi. Bliskie sąsiedztwo wiatraków na danej nieruchomości znacznie zmniejsza zainteresowanie inwestorów do jej zakupu, dlatego wiele osób sprzeciwia się budowaniu farm wiatrowych w swojej okolicy. •	zacienienie terenu Wiatrak potrzebny do przetwarzania wiatru na energię jest dużą konstrukcją, która z pewnością negatywnie wpływa na krajobraz. Główną wadą tego typu inwestycji jest zacienienie, które pada na okoliczne obszary, wynikające z wielkości wiatraka. •	negatywny wpływ na samopoczucie społeczności  Osoby mieszkające lub pracujące w bliskim sąsiedztwie wiatraków lub farmy wiatrowej skarżą się na obniżone samopoczucie, które nazywane jest syndromem turbin wiatrowych. Najczęstszymi symptomami, które świadczą o rozwoju tej dolegliwości są problemy ze snem i koncentracją, a także bóle i zawroty głowy. •	słyszalny szum przez człowieka Turbiny wiatrowe korzystają z siły przepływającego wiatru, a podczas jego pobierania emitowany jest szum o niskiej częstotliwości. Takie działanie może prowadzić do pogorszenia się samopoczucia, co spowodowane jest nieustannym odczytywaniem dźwięku przez układ słuchowy. Odnawialne źródła energii są niepodważalnie przyszłością światowej energetyki. Mimo nielicznych wad, energia pozyskiwana z wiatru w skali światowej cieszy się dużą popularnością. Największym producentem, który korzysta z siły wiatru są Chiny, a obecnie w Polsce mieści się jedynie 1 procent wszystkich działających turbin wiatrowych na całym świecie. Energia wiatru charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym, a jej wykorzystywanie i przetwarzanie z pewnością posiada więcej zalet niż wad dla środowiska i człowieka.

Jakie są wady energii wiatrowej?

Potencjał energii pozyskiwanej z wiatru z pewnością jest nieograniczony i zależny od wielkości farmy wiatrowej. Ten rodzaj odnawialnego źródła energii ma swoich przeciwników, którzy wymieniają nieprawidłowości i wady, do których należą:

 • zbyt mała ilość energii wytwarzanej przy pomocy wirników

Ilość wytwarzanej energii jest zależna od siły i prędkości wiatru, którego zadaniem jest napędzanie turbiny wiatrowej. Mniejszy wiatr lub zła lokalizacja farmy może doprowadzić do zbyt małej siły wiatru, która nie jest w stanie efektywnie napędzać śmigieł wiatraków.

 • wpływ na wartość gruntu

Budowa farmy wiatrowej lub jednej turbiny na danym terenie bardzo często doprowadza do obniżenia wartości ziemi. Bliskie sąsiedztwo wiatraków na danej nieruchomości znacznie zmniejsza zainteresowanie inwestorów do jej zakupu, dlatego wiele osób sprzeciwia się budowaniu farm wiatrowych w swojej okolicy.

 • zacienienie terenu

Wiatrak potrzebny do przetwarzania wiatru na energię jest dużą konstrukcją, która z pewnością negatywnie wpływa na krajobraz. Główną wadą tego typu inwestycji jest zacienienie, które pada na okoliczne obszary, wynikające z wielkości wiatraka.

 • negatywny wpływ na samopoczucie społeczności  

Osoby mieszkające lub pracujące w bliskim sąsiedztwie wiatraków lub farmy wiatrowej skarżą się na obniżone samopoczucie, które nazywane jest syndromem turbin wiatrowych. Najczęstszymi symptomami, które świadczą o rozwoju tej dolegliwości są problemy ze snem i koncentracją, a także bóle i zawroty głowy.

 • słyszalny szum przez człowieka

Turbiny wiatrowe korzystają z siły przepływającego wiatru, a podczas jego pobierania emitowany jest szum o niskiej częstotliwości. Takie działanie może prowadzić do pogorszenia się samopoczucia, co spowodowane jest nieustannym odczytywaniem dźwięku przez układ słuchowy.

Odnawialne źródła energii są niepodważalnie przyszłością światowej energetyki. Mimo nielicznych wad, energia pozyskiwana z wiatru w skali światowej cieszy się dużą popularnością. Największym producentem, który korzysta z siły wiatru są Chiny, a obecnie w Polsce mieści się jedynie 1 procent wszystkich działających turbin wiatrowych na całym świecie. Energia wiatru charakteryzuje się dużym potencjałem energetycznym, a jej wykorzystywanie i przetwarzanie z pewnością posiada więcej zalet niż wad dla środowiska i człowieka.

Dodaj komentarz