Ciepło i przytulnie, więcej o instalacjach grzewczych

Ciepło i przytulnie, więcej o instalacjach grzewczych

Instalacja grzewcza wpływa w znacznym stopniu na wygodę użytkowania danego pomieszczenia oraz na komfort grzewczy w danym pomieszczeniu. Z tego powodu bardzo ważnym elementem budowania domu jest projektowanie instalacji grzewczej. W tym względzie niezbędne jest wstępne określenie zarówno paliwa, które ma być używane w instalacji grzewczej.

Wybieranie paliw powinno wynikać zarówno z wydajności, ale również dostępności na rynku lokalnym, co szczególnie jest istotne w przypadku takich paliw, które trzeba będzie regularnie pozyskiwać. Kolejnym wyborem jest określenie rodzaju kotłów a także mocy kotłów, które będą używane w instalacji grzewczej. Dopiero po wstępnym określeniu zarówno rodzaju paliwa, rodzaju kotła oraz mocy można decydować się na określenie parametrów instalacji. Jeśli chodzi o parametry instalacji, które trzeba ustalić w ramach danej instalacji grzewczej, dotyczy to między innymi temperatury wody zasilającej a także temperatury wody powracającej. Wybranie parametrów instalacji jest bardzo ważne, gdyż narzucają on technologiczne ograniczenia. Temperatura instalacji grzewczej może być ustalana znacznie bardziej dowolnie przy stosowaniu buforu ciepła.