Starożytna wiedza ludzi wschodu

Starożytna wiedza ludzi wschodu

Trul Khor w innych liniach buddyzmu tybetańskiego nazywany bywa również Jantra Jogą ( sanskryt). Praktyki w zależności od tego z jakich nauk pochodzą, mogą składać się z wielu elementów w tym ruchów ciała i dynamicznych asan, inicjacji, mantr, pranajam i odpowiednich wizualizacji.

Geneza Trul khor

Trul khor jest znany w Tybecie do najmniej od XI wieku, uważa się, że dotarł tam za sprawą wędrownych mistrzów indyjskich, którzy docierali do klasztorów tybetańskich ze swymi naukami. Przez wiele wieków praktyki te były utrzymywane w tajemnicy przed wszystkimi świeckimi oraz przed nieinicjowanymi mnichami, a dostęp do nich był zastrzeżony wyłącznie dla wybranych osób, spełniających szereg wymogów. Punktem odniesienia dla współcześnie praktykujących Trul khor są malowidła z poszczególnymi asanami przedstawione na ścianach Lukhang, letniej rezydencji Dalaj Lamów.

Skąd się biorą kłopoty?

Trul khor zakorzeniony jest w starożytnej wiedzy Wschodu o energiach pięciu elementów ( żywiołach) z jakich składa się zarówno wszechświat jak i my sami wraz z naszym ciałem. Energie tych pięciu elementów: Ziemi, Wody, Ogień, Powietrza i Przestrzeni są w ciągłej, dynamicznej nierównowadze między sobą. Ta nierównowaga napędza Wszechświat, wszystkie procesy jakie w nim zachodzą od największych po najmniejsze. Nierównowaga jest również w energiach pięciu elementów, z których składa się nasze ciało fizyczne i poszczególne jego organy, tkanki, komórki i atomy. Energie te są w ciągłym związku i współzależności zarówno z naszym ciałem, jak i naszym umysłem, który z uwagi na nasze karmiczne uwarunkowania również jest w ciągłej nierównowadze.

Energie pięciu elementów powiązane są też ściśle z naszymi pięcioma głównymi emocjami ( nasze: duma, zazdrość, ignorancja, nienawiść i przywiązanie) które napędzają różne nasze zachowania, które nieświadomie powodują niechciane przez nas sytuacje i okoliczności jakie nas spotykają w życiu.

Targające nieustannie naszym życiem tych pięć głównych destrukcyjnych emocji dalej destabilizuje i tak z definicji niestabilne energie pięciu elementów w naszym ciele. Wprowadza to zamęt i pomieszanie do naszego ciała, naszych energii i do naszego umysłu. Efektem są choroby jakim ulegamy, problemy emocjonalne, nieszczęśliwe zdarzenia i szerzej cierpienia jakiego doświadczamy w naszym życiu.

Oddech – podstawa Trul khoru

Podstawę praktyk Trul khor stanowią techniki oddechowe służące doświadczeniu subtelnego aspektu oddechu. Zasadniczo chodzi o skoordynowanie naszego oddechu w życiu codziennym, w którym wprawdzie oddychamy co chwilę, lecz niezwykle rzadko robimy to prawidłowo. Oddech ma związek z naszym umysłem, więc jeśli nie oddychamy prawidłowo, to pozostaje on w stanie zaburzenia i pomieszania.

Łatwo możemy się przekonać o związku oddechu i naszego umysłu. Wystarczy spojrzeć na osobę zdenerwowaną czy wzburzoną- zaobserwować jej oddech i porównać z kimś, kto jest w danej chwili zrelaksowany i wyciszony. Różnica jest widoczna gołym okiem, a praktyki Tsa lung służą między innymi do tego, aby poprzez kontrolę oddechu nie dopuszczać do tego, aby umysł ulegał wzburzeniu.

Życie to odech

Jogini mówią, że życie to oddech, ponieważ, gdy rozpoczynamy nasze samodzielne życie, to pierwszą rzeczą, którą zrobimy to nasz pierwszy oddech, a przed śmiercią ostatnie tchnienie jest ostatnią jaką zrobimy. Koordynacja oddechu jest rzeczą najważniejszą gdy chcemy zachować nasze życie jak najdłużej i w jak najlepszej kondycji. Do tego celu służy praktyka khumbaka, czyli specjalna metoda zatrzymywania oddechu. Właśnie khumbaka, wykonywana często i we właściwy sposób pomaga skoordynować nam odech, przez co to my kontrolujemy nasze myśli i emocje a nie one nas.

Skąd pochodzą nauki o Trul khor? W tradycji Bon wiedza o Trul khor pochodzi z tekstów Zhan Zhung Nyan Gyud. Również przekaz z linii dzogczen A Khird ( A-Tri) zawiera tę wiedzę, przy czym ćwiczenia są tam mniej liczne, krótsze i zdecydowanie łatwiejsze do wykonania dla początkujacych joginów.

Pozytywne efekty praktyk Trul khor

Gdy trzy elementy: ciało, energia i umysł poruszają się razem, tworzą tzw. magiczne ruchy, pozwalające usunąć zakłócenia, brak równowagi, rozproszenie i negatywne emocje, oraz nadmiar emocji pozytywnych. Ćwiczenia trul khor przywracają naturalną kondycję naszego fizycznego ciała, harmonizują przepływ życiowej energii, przywracają życiową siłę, żywotność oraz przebudzają umysł.

Joga trul khor może być praktykowana zarówno jako kompletna ścieżka duchowego rozwoju jak i też jako forma terapii. Uważa się, że praktyka ta jest doskonałym wstępem do oczyszczenia, po którym uczeń może doświadczyć „naturalnego stanu umysłu”. Aby jednak dobrze poznać te ćwiczenia, uzyskać niezbędne inicjacje do praktyki należy udać się po wiedzę do właściwego nauczyciela.

Trul khor w Polsce

Obecnie na Zachodzie najwybitniejszym nauczycielem Trul khor w tradycji Bon jest dr Alejandro Chaul-Reich, jeden z uczniów Tenzina Wangyala Rimpocze i jeden z głównych instruktorów Instytutu Ligmincha. Poznawał on tajniki tej wiedzy od wielu uznanych tybetańskich mistrzów.

W Polsce uczy tych ćwiczeń Darek Orwat, uczeń Alejandro, instruktor naszej sangi. Od wielu lat prowadzi on cykle szkoleń w wielu miastach całej Polski. Zainteresowani praktykami Trul khor będą mogli kontynuować naukę podczas kolejnych kursów jakie odbędą się w 2015 roku i w latach następnych w ośrodku w Wildze z Alejandro Choul-Reich‘em, który przez kilka lat z rzędu przekaże swoją wiedzę praktykującym z Polski.

Dr Alejandro Chaoul Reich jest religioznawcą, doktoryzował się w zakresie jogi tybetańskiej Trul khor. Obecnie jest asystentem profesora w John P. McGovern Center for Health oraz adiunktem na University of Texas Medical School w Houston, gdzie w ramach M.D. Anderson Cancer Center prowadzi badania nad wykorzystaniem Trul khor w leczeniu chorych onkologicznie.
Jest autorem wielu prac naukowych o pozytywnym wpływie jogi tybetańskiej na leczenie chorych.
Dr Alejandro Choul Reich jest uczniem Tenzina Wangyala Rinpocze. Studiował także u wielu mistrzów Bon i buddyjskich. Od 2004 r. odwiedza cyklicznie Polskę aby nauczać u nas Trul khoru.

Cały kurs składał się będzie z czterech cykli, przekazywanych przez kolejne cztery lata, dając możliwość rozwinięcia swojego doświadczenia tym wszystkim, którzy zapragną zaangażować się poważnie w praktykę Trul khor. Czas pomiędzy tymi odosobnieniami pozwoli uczestnikom samodzielnie praktykować i studiować to, czego się już nauczyli, stopniowo przygotowując się do kolejnych etapów kursu i kolejnych stopni wtajemniczenia.

Dodaj komentarz