Problemy obecne w życiu każdego człowieka

Problemy obecne w życiu każdego człowieka

Jak wiadomo w życiu każdego człowieka pojawiają się problemy. Niezależnie od miejsca na ziemi, długości czy też szerokości geograficznej. Człowiek jest istotą problematyczną, bo jeśli nie ma problemów to często sobie je projektuje. Potem z nimi walczy. A następnie, gdy pojawiają się poważne problemy, schemat jest taki sam.

Ci, co są optymistami, twierdzą, że jeden problem to nie problem, dwa to już coś, twierdzenie takie jest rozgrzewką do zapoczątkowania mechanizmu rozwiązania problemów. Od wewnętrznej motywacji uzależniony jest czas, sposób, metoda oraz skutek na rozwiązanie nurtującej nas kwestii. Jeśli sprawa przerasta nasze możliwości i sami nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie środki na działanie naprawcze, podejmujemy kroki konsultacji z innymi osobami, zbieramy pomysły, wewnętrzną motywacje oraz obieramy cel, w który chcemy osiągnąć.

Warto wyróżnić kilka faz nazwijmy je krokami, jakie nam ułatwią rozwiązywanie trudnej kwestii w sposób pozytywny. Pierwszym krokiem jest zauważenie zaistniałego problemu. Ważne jest przy tym całościowe i jak najbardziej obiektywne spojrzenie na zaistniały problem.

Następnym krokiem jest analiza zaistniałej sytuacji, ma ona na celu szczegółowe przyjrzenie się elementom składowym, jakie złożyły się na tą sprawę. Trzecią faza jest na zasadzie „burzy mózgu” a wiec wytworzenie pomysłu rozwiązania wraz z ukierunkowaniem na określony wynik. Czwarty krok, to weryfikacja powstałych pomysłów rozwiązania z uwzględnieniem wybór najbardziej odpowiedniego.

Na tym etapie powinna nastąpić rezygnacja, odrzucenie pomysłów mniej adekwatnych, czyli tych, które nie zawierają pozytywnych sposobów na rozwiązanie problemu. Na tym etapie wybieram najbardziej odpowiednią metodę realizacji. Ostatnim etapem jest rozwiązanie problemu.

Czyli podjecie takiej czynności, która ma doprowadzić do satysfakcjonujących efektów naszego działania. Rozwiązywania problemów w pozytywny sposób jest dobra metodą na wszelkie problemy. Nie pozostawia ona pomiędzy stronami żadnych negatywnych odczuć, sprawa jest załatwiona pozytywnie, ku ogólnemu zadowoleniu z użyciem pozytywnych środków, bez pozostawienia przykrych niedomówień i skutków.

Dodaj komentarz