Pomiary akumulatorów zasilania buforowego

Pomiary akumulatorów zasilania buforowego

Kontrola akumulatorów DSO

Akumulatory muszą być poddawane okresowej inspekcji i testom sprawności. Wszystko po to aby utrzymywać pełną sprawność w razie potrzeby. W związku z tym, że w przypadku pożaru zasilanie jest odłączane, bardzo istotne jest aby system ostrzegania miał sprawne awaryjne źródło zasilania. Bez tego sens jego istnienia stoi pod znakiem zapytania.

Warunki pracy wpływają na żywotność

Istotnym elementem jest test temperatury akumulatorów. Temperaturę mierzymy w okolicy akumulatora w zamkniętej szafie, względnie temperaturę osłony akumulatora. Zalecaną temperaturą pracy jest 20 st. C. Zbyt wysoka temperatura rzutuje na degradację akumulatorów w przyspieszonym tempie. W temperaturach wyższych niż dwadzieścia pięć stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego.

Akumulatory zasilające DSO muszą znaleźć się w niepalnej szafie. W znaczącej liczbie sytuacji wykorzystuje się szafy RACK oraz akumulatory FT (Front Terminal). Zastosowanie akumulatorów z przednim terminalem nie jest nieodzowne jednak w wypadku montażu w szafie rakowej upraszcza to czynności obsługowe (serwis, pomiary pojemności akumulatorów). Wymóg umieszczenia w szafie najczęściej utrudnia ruch powietrza oraz ochładzanie. Istotnym czynnikiem jest sprawdzenie, w bezpośrednim otoczeniu akumulatorów, temperatury. Temperaturę mierzymy obok akumulatora, bezpośrednio po otwarciu drzwi szafy. Dla części akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 stopni C.

Zgodnie z zaleceniami producentów pomiary pojemności, napięcia i rezystancji wewnętrznej powinny być wykonywane minimum raz do roku. Natomiast System Ostrzegania Dźwiękowego powinien być testowany 4 razy w roku. Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania poprzez jedną dobę i po 24h w stanie czuwania.

 System DSO

Tak samo czytelne komunikaty bez zasilania

Jakość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie może odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym. To oznacza, że mowa i komunikaty zautomatyzowane muszą pozostać nadal w pełni zrozumiałe. Wielokrotnie w budynkach użyteczności publicznej znajdują się osoby nieznające kierunków ewakuacji. Niemała część ludzi może przebywać tam po raz pierwszy. Komunikaty nadawane automatycznie – aktywacja poprzez system wykrywania pożaru jak również poprzez operatora systemu bądź uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową. Informowanie pozwala ograniczenie dezorientacji ludzi mieszczących się w obiekcie w czasie wystąpienia niebezpieczeństwa.