Poglądy konserwatywne w polityce

Poglądy konserwatywne w polityce

We współczesnej polityce ścierają się ze sobą poglądy konserwatywne i liberalne. Zastanówmy się w tym tekście czym jest konserwatyzm i w jaki sposób funkcjonuje we współczesnym dyskursie politycznym. Konserwatyzm to ideologia polityczna, która głosi, że powinniśmy umacniać i zachowywać tradycyjne wartości. Mowa tu przede wszystkim o takich wartościach jak autorytet, hierarchia, państwo, własność prywatna, naród, religia i państwo. Głównym celem osób i partii politycznych, które nazywają się konserwatywnymi jest obrona starego porządku i walka z wszelkiego rodzaju ruchami rewolucyjnymi.

Konserwatyzm jest postawą, która nie musi być koniecznie zła. Można wręcz powiedzieć, że zdrowy konserwatyzm jest jak najbardziej wskazany. Problem leży jednak w tym, że wiele partii politycznych, które idą w tym kierunku nie zna umiaru i przesadza ze swoimi konserwatywnymi poglądami stając się zbyt radykalnymi podmiotami. Ogólnie przyjmuje się, że konserwatyzm sprzeciwia się wszelkiego rodzaju nowościom. Nie aprobuje wprowadzania ich w sposób gwałtowny i preferuje, aby rzeczywistość społeczno-gospodarcza zmieniała się raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie. Dla konserwatysty rzeczy które są ugruntowane w tradycji i historii są najważniejsze. Nie musi to oznaczać od razu krytyki wszystkiego co nowe, ale w konserwatyzmie zawsze jest obecna pewna rezerwa w stosunku do nowych wartości, nowych rozwiązań i nowych pomysłów. Jak każda rzecz na świecie taki sceptycyzm ma złe i dobre strony.

Dobry jest wtedy kiedy konserwatysta jest nam w stanie konstruktywnie pokazać jakie zagrożenia stoją za tymi zmianami. Wtedy jego uwagi poszerzają nasze horyzonty i każą przemyśleć czy ta zmiana jest rzeczywiście sensowna. W przypadku negatywnego konserwatyzmu nie mamy jednak do czynienia z niczym podobnym. Jest on zamkniętą postawą, która zakłada, że żadne zmiany nie przyniosą niczego dobrego. W takiej sytuacji każda dyskusja jest od razu ucinana i porozumienie staje się praktycznie niemożliwe.

Dodaj komentarz