Kotłownia w fabrykach

Zainteresowanie polskich firm szeroko pojętymi programami etycznymi będzie rosnąć i złoży się na to kilka czynników. Podstawowym są pozytywne trendy w polskiej gospodarce i korzystne jej perspektywy. Wzrost zainteresowania upowszechnianiem standardów etycznych jest funkcją procesu stabilizacji gospodarki, w wyniku którego coraz więcej firm będzie zastępować strategię na przetrwanie strategią nastawioną na długoterminowy zysk i rozwój wielu fabryk gdzie jest kotłownia i dostarczane jest ogniwo paliwowe . Zainteresowanie programami etycznymi będzie wzrastać w wyniku rozwoju kontaktów kooperacyjnych i handlowych z partnerami z Unii Europejskiej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zdobywania certyfikatu ISO 2000. W niektórych polskich firmach gdzie produkuje się urządzenia ciepłownicze powodem dla którego wprowadza się kodeks jest perspektywa nawiązania współpracy z firmą zagraniczną, wymagającą posiadanie takich standardów. Firmy te z kolei tego samego zaczną wymagać od swoich partnerów w Polsce, uruchamiając w ten sposób „łańcuch pozytywnych wymuszeń”.