Chirurg dziecięcy

Czym zajmuje się chirurg dziecięcy?

Chirurgia dziecięca stanowi dział, który został wyodrębniony z chirurgii. Zajmuje się on chorobami dotyczącym zarówno noworodków, niemowlaków jak i dzieci młodszych i starszych. Oczywiście występowanie poszczególnych chorób zależy od wieku dziecka. Warto wspomnieć, że niektóre schorzenia dotyczą na przykład jedynie noworodków. Świetnym przykładem takiej choroby jest zarośnięcie odbytu. Z kolei niektóre schorzenia występować mogą u dzieci z z każdej grupy wiekowej. Zalicza się do nich między innymi zapalenie wyrostka robaczkowego.

Decyzja o wyodrębnieniu działu chirurgii dziecięcej wynika z faktu, że organizm dzieci cechuje się odmienną anatomią. Oprócz tego u dzieci odmienne są także mechanizmy fizjologiczne. Świadczenia zdrowotne stosowane u dorosłych mogą w przypadku organizmu dziecka nie przynosić dobrych rezultatów. Co więcej, istnieje ryzyko, że mogą mu nawet zaszkodzić. Chirurgia dziecięca to obszerna dziedzina, w której skład wchodzi leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego, chorób jelit, wątroby czy układu moczowo-płciowego.

Chirurdzy dziecięcy z Katowic zaznaczają, że do najczęstszych przyczyn wykonywania zabiegów chirurgicznych zalicza się przede wszystkim wady wrodzone. Do najliczniejszych przypadków schorzeń tego typu należą nieprawidłowości takie jak rozszczep podniebienia, atrezja przełyku, zwężenia lub zarośnięcia jelit czy wady układu moczowo-płciowego. Leczenie guzów litych musi odbywać się poprzez kompleksową terapię, w skład której wchodzą chemioterapia, radioterapia oraz zabieg chirurgiczny

Warto wspomnieć, że operowanemu dziecku trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednią temperaturę. Z tego powodu chirurg dziecięcy dba o to, aby  operowane dziecko na salę operacyjną transportowane było w inkubatorze. Z kolei na sali operacyjnej leży na specjalnym podgrzewanym materacu. Innym potencjalnym dla dziecka zagrożeniem jest zwiększone ryzyko wystąpienia zakażenia. Wynika ono z faktu, że u dzieci układ odpornościowy nie jest w pełni rozwinięty. Zachęcamy także do przeczytania wywiadu z neurologiem z Katowic.