Jak rozliczyć PIT wspólnie?

Rozliczanie PIT wspólnie może być korzystne dla wielu małżonków. Okazuje się, że przepisy prawne dają możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, w trakcie wypełniania rocznej deklaracji podatkowej. Dzięki temu wiele osób zapłaci mniejszy podatek niż wtedy, gdy rozliczamy się samodzielnie. Jak wygląda wspólne rozliczenie PIT? O czym warto pamiętać? Jakie kwestie są najważniejsze? Na co wskazują przepisy prawne?

Rozliczanie PIT wspólnie

Sposoby rozliczanie PIT wraz z małżonkiem są wskazane w ustawie o podatku dochodowym os osób fizycznych. W 2022 wprowadzono nowe zasady, co ma związek z Polskim Ładem. Możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia PIT dotyczy małżonków, którzy pozostają we wspólnocie majątkowej i małżeństwie przez cały rok podatkowy lub od dnia zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia toku podatkowego (w sytuacji, gdy zawarto związek w trakcie roku podatkowego). Pamiętajmy o tym, że do 2020 roku nowożeńcy mogli skorzystać z takiej opcji dopiero po pierwszej rocznicy zawarcia małżeństwa.

Zmiany wychodzą naprzeciw nowożeńcom, dając im możliwość rozliczenia także za rok, w jakim zawarli małżeństwo. Na nowych zasadach rozliczają się pary, które wzięły ślub w roku 2021 i składają deklarację do 2 maja 2022 roku. Warunkiem koniecznym jest zachowanie stanu wspólności majątkowej, jaki trwać będzie do końca roku.

Kalkulator wspólnego rozliczania

Pomocnym narzędziem jest kalkulator wspólnego rozliczania, w jakim skontrolujemy fakt, czy warto rozliczać się z małżonkiem. Co ciekawe, wniosek o łączne opodatkowanie dochodów może złożyć także wdowiec lub wdowa, za dany rok podatkowy, w jakim istniała wspólność majątkowa. Takie rozwiązanie jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • śmierć małżonka po upływie roku podatkowego, przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok,
  • śmierć małżonka w trakcie roku podatkowego, w jakim pozostawano w związku małżeńskim.

Jeśli chodzi o konkubinat, tutaj nie mamy możliwości zastosowania wspólnego rozliczenia. Ustawa wskazuje, że konkubinat nie daje obu osobom żadnych praw. Niemożliwe jest złożenie wspólnego rozliczenia PIT 2021. Konkubina lub konkubent to osoba, która pozostaje w niezalegalizowanym związku partnerskim.

Rozliczanie PIT wspólnie jest jasno określone w przepisach prawnych. Warto zauważyć, że Nowy Ład wprowadził ciekawe zmiany dla małżeństw, które pobrały się w 2021 roku. Mogą one skorzystać ze wspólnego rozliczenia rocznego, co dawniej nie było możliwe wtedy, gdy nie pozostawaliśmy w małżeństwie przez cały rok podatkowy.

Dodaj komentarz