Czym cechuje się PIT 37?

Dobry aparat w telefonie

PIT 37 to pojęcie, jakie dotyczy praktycznie każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona o składki. Płatnik, który pobiera podatki, ma obowiązek dostarczenia dokumentu PIT 11. Dzięki temu można poprawnie rozliczyć PIT 37. Co warto wiedzieć o tej deklaracji podatkowej? Kto wypełnia PIT 37? Czym odznacza się ten dokument?

Formularz PIT 37

Najprościej rzecz ujmując, deklaracja PIT 37 to rozliczenie zarobków rocznych, które uzyskaliśmy od podatnika składek. Jeśli dochodzi do świadczenia pracy względem danej firmy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie w formie netto. Osoba zatrudniająca pracowników jest zatem płatnikiem, co określone jest w prawie podatkowym. Po stronie płatnika stoi obowiązek uiszczenia za pracownika zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie ZUS. Wymienione opłaty są różnicą między pensją netto a brutto. W efekcie każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto nie musi martwić się obowiązkami wobec urzędu skarbowego ( do momentu złożenia druku PIT 37.

Deklaracja PIT 37 – dla kogo?

Warto zauważyć, ze deklaracja tego typu jest przeznaczona dla podatników, którzy w poprzednim roku osiągnęli dochody za pośrednictwem płatnika. Firma w tym przypadku znajduje się na terenie naszego kraju. Niezwykle istotne jest to, że dokument wypełniają jedynie osoby, które otrzymują pensję rozliczaną na zasadach ogólnych i na podstawie skali podatkowej. Co ciekawe, wśród nich znajdują się podatnicy otrzymujący dochody z tytułu:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
 • stypendium naukowego,
 • osobiście wykonywanej działalności,
 • pracy wykonywanej jako osoba aresztowana,
 • nawiązania aktywizacyjnej umowy,
 • zasiłków pieniężnych (związanych z ubezpieczeniem społecznym),
 • należności dotyczących członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • świadczeń z FP lub FGŚP. 

Pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy upoważnieni do złożenia PIT 37, musimy spełniać też inne kryteria. Pracownik nie może trudnić się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, jaka opodatkowana została zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową. Ponadto, PIT 37 nie daje możliwości rozliczenia się z małoletnimi dziećmi, jak i uwzględnienia strat poniesionych w ubiegłych latach. 

Rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczy praktycznie każdego pracownika. Jest ono składane raz do roku i wymaga zastosowania odpowiedniej deklaracji. Jeśli chodzi o PIT 37, to jeden z najbardziej znanych dokumentów. 

Dodaj komentarz