Karta informacyjna przedsięwzięcia – kiedy jest potrzebna?

Budowa domu, hali magazynowej, a może renowacja? Zanim podejmiesz się jakiejkolwiek inwestycji musisz zrobić rozeznanie – jakich pozwoleń potrzebujesz, czy teren na którym planujesz inwestycję jest chroniony itp. Jednym z takich wymogów może być karta informacyjna przedsięwzięcia, która opiera się na inwentaryzacji. Kiedy karta informacyjna przedsięwzięcia jest potrzebna? 

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest? 

KIP, czyli karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który załącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Jest niezbędnym elementem w przypadku stawiania inwestycji, która może naruszać otaczające ją środowisko. KIP zawiera wszelkie niezbędne informacje o planowanej inwestycji – jej skalę, przeznaczenie, materiały, które zostaną wykorzystane do budowy oraz to, jak będzie oddziaływać na otoczenie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – kiedy jest potrzebna? 

KIP sporządza się w przypadku, kiedy wiemy, że planowana inwestycja może znacząco wpłynąć na otaczające ją środowisko. Jednak takie wytłumaczenie jest dosyć enigmatyczne. Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza się w kilku stałych przypadkach – wymagana jest w przypadku budowania stacji paliw, farmy fotowoltaicznej, skupu złomu i budowy hali lub magazynu. Zdarza się jednak, że KIP jest potrzebny także w nieprzemysłowych inwestycjach, czyli na przykład przy budowie domu jednorodzinnego. Zwłaszcza, kiedy planowana inwestycja ma powstać na obszarach Natura 2000 – są to tereny objęte ochroną przyrody. 

Przypadki, w których karta informacyjna przedsięwzięcia jest niezbędna, ustalone są prawnie. Na liście znajdują się, oprócz wyżej wymienionych, instalacje elektryczne, które do wytwarzania energii wykorzystują wiatraki, garaże oraz parkingi samochodowe, zabudowa przemysłowa i zabudowa mieszkaniowa wraz z infrastrukturą. 

Kto może przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia? 

KIP najczęściej sporządzają specjaliści. Karta inwentaryzacja przedsięwzięcia Bydgoszcz musi być szczegółowa i zawierać wszelkie niezbędne informacje. Teoretycznie nie ma żadnych regulacji, kto KIP powinien sporządzać, ale dużo lepiej jest się zgłosić do profesjonalistów, niż tworzyć dokument samodzielnie. Specjaliści dużo lepiej znają się na temacie i z ich pomocą unikniemy błędów. Dzięki temu szybciej uzyskamy decyzję środowiskową. KIP jest bardzo szczegółowym dokumentem, a jego przygotowanie wymaga nie tylko wiedzy, ale także doświadczenia. 

Dodaj komentarz