Czym są roboty ziemne? Roboty ziemne Inowrocław

Czym są roboty ziemne? Roboty ziemne Inowrocław

Każda budowa wymaga odpowiedniego przygotowania i rozplanowania prac. Pierwszą czynnością, którą trzeba zrobić, jest przygotowanie gruntu pod dalsze działania. Bez robót ziemnych nie może więc obejść się żadna inwestycja. Na czym jednak dokładnie polegają roboty ziemne? Zobacz, czym są roboty ziemne i jakie są ich klasyfikacje. 

Roboty ziemne – na czym polegają? 

Zanim prace budowlane rozpoczną się na dobre, konieczne jest przygotowanie terenu. Wszelkie czynności przygotowawcze są nazywane właśnie robotami ziemnymi. Ich głównym celem jest więc urobienie różnego rodzaju gruntu, w tym: oddzielenie warstwy gruntu (urobku); przemieszczanie warstwy gruntu na zwał lub na maszyny transportowe; przesuwanie, zasypywanie i zagęszczanie urobku oraz jego załadunek i rozładunek. 

Inaczej mówiąc, roboty ziemne Inowrocław to wydobywanie gruntu naturalnego z pola budowy i jego przemieszczenie oraz odpowiednie kształtowanie. Co ważne, cały ten proces musi być zgodny z wymaganiami i przepisami danego projektu. 

Kiedy prowadzone są roboty ziemne? 

O robotach ziemnych mówimy w przypadku praktycznie każdej inwestycji. Grunt trzeba przygotować zarówno pod budowę domu jednorodzinnego, sklepu, jak i bloku mieszkalnego, wieżowca, czy obiektów podziemnych. O robotach ziemnych mówimy więc w przypadku budowli podziemnych, naziemnych, czy kształtowaniu terenu.

Jakie są rodzaje robót ziemnych? Roboty ziemne Inowrocław 

Roboty ziemne możemy podzielić na trzy podstawowe typy, które są uzależnione od specyfiki podejmowanych w ich ramach czynności. Są to roboty ziemne porządkowe, podstawowe i wykończeniowe. Pierwsze z nich, jak się możemy domyślać pełnią funkcję przygotowawczą. Wśród tych robót możemy wymienić usuwanie zbędnych elementów z podłoża, np. roślinnych, w tym darninę, krzewy, korzenie i starodrzewy. 

Roboty podstawowe polegają natomiast na makroniwelacji i niwelacji, a także wykopach szeroko i wąsko-przestrzennych pod obiekty budowlane, rowy, drogi i instalacje. Do tej grupy zaliczymy także wykonywanie nasypów oraz zasypek i podsypek. Z kolei celem robót wykończeniowych jest wyrównanie dna wykopów oraz wykonywanie wykopów pod fundamenty. Na tym etapie należy także wyrównać skarpy czy wyprofilować nasypy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kształt i rozmiary terenu, to możemy wyróżnić jeszcze trzy rodzaje robót ziemnych. W tym liniowe roboty ziemne, powierzchniowe i wykopy budowlane. Każda z nich ma inną rolę i są bardzo ważnym elementem powstawania inwestycji. 

Dodaj komentarz