Zalety i wady energetyki jądrowej

Wymiary Google Pixel XL oraz ukazanie go z każdej strony na wideo

Zalety i wady energetyki jądrowej zawsze budziły kontrowersje. Technologia energii atomowej jest obecna w wielu sektorach. W większości dotyczy wytwarzania energii elektrycznej. Istnieją jednak inne sektory, takie jak medycyna nuklearna i przemysł wojskowy, w których również jest wykorzystywana. Zrozumienie zalet i wad energii jądrowej pozwala nam na wyciągnięcie własnych wniosków.

Zalety energii jądrowej

Główne zalety energii jądrowej są następujące:

1. Brak emisji gazów

Elektrownie jądrowe mogą wytwarzać energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. W tym sensie nie przyczyniają się do globalnego ocieplenia, ponieważ są alternatywą dla paliw kopalnych.

2. Uzyskuje się dużo energii przy niewielkiej ilości paliwa

Przy niewielkiej ilości paliwa można uzyskać duże ilości energii. Takie rozwiązanie ma dwie zalety:

  • Oszczędności na surowcach.
  • Oszczędności w transporcie, wydobyciu i obróbce uranu.
  • Koszt uranu stanowi 20% kosztów wytworzonej energii.

3. Można zaplanować produkcję

Produkcja energii elektrycznej odbywa się w sposób ciągły. Elektrownia jądrowa wytwarza energię elektryczną przez prawie 90% godzin w roku. Innymi słowy, nie zależy od czynników naturalnych. Ta ciągłość sprzyja planowaniu strategicznemu produkcji energii elektrycznej. Jest to również możliwe do zaplanowania pod względem kosztów. Uran także nie podlega dużym wahaniom cenowym.

 

6. Medycyna nuklearna

Energia jądrowa jest również wykorzystywana do diagnozowania i leczenia chorób.  Niektóre z wyróżniających się technik w medycynie nuklearnej to: radiodiolgia, tomografia, radiotraktory.

7. Postęp technologiczny

Technologia jądrowa wciąż się rozwija. 100% reaktorów jądrowych wytwarza energię poprzez rozszczepienie jądra. Reaktor termojądrowy jest obecnie w fazie rozwoju. Reaktor ten pozwoli przezwyciężyć wiele jego wad.

Wady energii jądrowej

Główne wady energetyki jądrowej są następujące.

1. Wypadki mają poważne konsekwencje

Systemy bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych są bardzo wysokie. Jednak element ludzki zawsze jest czynnikiem ryzyka. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, podjęte decyzje nie zawsze są najlepsze. Mamy dwa dobre przykłady Dwa dobre przykłady to Czarnobyl i Fukushima.

2. Zarządzanie odpadami jądrowymi

Istotną wadą jest gospodarka odpadami promieniotwórczymi. Odpady jądrowe potrzebują wielu, wielu lat, aby stracić swoją radioaktywność i niebezpieczność. Istnieją rozwiązania ograniczające, ale nie można sprawić, by odpady zniknęły.

3. Instalacje z datą ważności

Reaktory jądrowe mają swoją datę ważności. Następnie muszą zostać zlikwidowane.

4. Bardzo wysoka inwestycja początkowa

Początkowa inwestycja w elektrownię jądrową jest bardzo wysoka. Koszt inwestycji musi zostać odzyskany w trakcie krótkiego okresu eksploatacji zakładu. Jeśli do proporcjonalnego udziału w inwestycji doda się koszt jednego wytworzonego kilowata, staje się ona droższa.

 

 

 

Dodaj komentarz