Wycena domu jednorodzinnego – Krok po kroku

Wycena domu jednorodzinnego – Krok po kroku

Wycena domu jednorodzinnego, tak jak każdej innej nieruchomości, może zostać przygotowana z różnych pobudek, nie tylko dotyczących ewentualnej transakcji kupna-sprzedaży własności, ale również w przypadku chęci ubezpieczenia domu, ustalenia należnych podatków i czynszów, konieczności podziału majątku lub zabezpieczenia kredytu hipoteką. Kto może dokonać wyceny?

W zależności od potrzeb, można jej dokonać samodzielnie – posiłkując się internetowymi kalkulatorami, śledząc trendy zmian cen nieruchomości w swojej okolicy, biorąc również pod uwagę wszystkie dokonane udogodnienia/ulepszenia, które wpływają na zwiększenie wartości posiadłości. Jednak taka wycena nie zawsze będzie honorowana przez potencjalnego kontrahenta, jest łatwiejsza do podważenia i może zostać uznana za mało obiektywną. Dlatego też czasami należy zlecić to zadanie.

Wycena domu jednorodzinnego może w takim przypadku zostać dokonana przez profesjonalistę – rzeczoznawcę majątkowego, który po przeprowadzeniu analizy wyda operat szacunkowy, który jest uznawany za dokument bardziej obiektywny i nie podlega (zazwyczaj) podważeniu przez drugą stronę zawieranej transakcji.


Jakie czynniki są brane pod uwagę w trakcie wyceny?


Wycena domu jednorodzinnego powinna obejmować szereg czynników i okoliczności, dotyczących tak samej nieruchomości jak i jej otoczenia. Im więcej z nich zostanie wziętych pod uwagę w trakcie przeprowadzanej analizy, tym dokładniej i wiarygodniej można podać wartość posesji. Podstawą jest oczywiście stan techniczny samego domu – czy jest on w dobrej kondycji, wymaga odświeżenia lub też generalnego remontu. Podobnie ze stanem zagospodarowania działki – czy jest ona utrzymana w porządku, istnieją dodatkowe zabudowania lub też teren powinien zostać oczyszczony i uprzątnięty przed rozpoczęciem użytkowania.

Warto oszacować wszystkie działania podjęte w celu zwiększenia wartości inwestycji (jeśli zostały przeprowadzone) – remonty, doposażenia i wyposażenie. Kolejną kwestią są również ceny analogicznych obiektów w okolicy.

Dobrze jest wziąć pod uwagę otoczenie nieruchomości – liczbę okolicznych sklepów, odległość od nich, jak również dostępność aptek, lokali usługowych, a także ciągów komunikacyjnych (w tym przystanków autobusowych, tramwajowych, dworców kolejowych oraz ocena stanu dróg dojazdowych, ich oświetlenia, czy stanu zakorkowania, spowodowanego zwiększonym natężeniem ruchu w określonych porach dnia). Istotnymi danymi mogą być dostęp do parkingu (jeśli posesja nie posiada garażu, czy też sama działka przy domu nie posiada dostatecznej ilości miejsca na zaparkowanie auta).

Dodaj komentarz