Czym jest umowa licencyjna i jak ją sporządzić?

Czym jest umowa licencyjna i jak ją sporządzić?

Realizowanie różnego rodzaju projektów (tworzenie gier komputerowych, filmów, organizacja wydarzeń masowych) wymaga często sięgnięcia po istniejące już utwory artystyczne, np. piosenki. Czy to dlatego, że jest to rozwiązanie szybsze i prostsze niż tworzenie własnych, czy z uwagi na ich popularność i rozpoznawalność.

W takich sytuacjach podpisywana jest umowa licencyjna z posiadaczem praw autorskich do danego utworu. Poniżej wyjaśnimy, czym ona dokładnie jest, jak działa i w jaki sposób najlepiej ją przygotować!

Do czego służy umowa licencyjna?

Umowę licencyjną można najprościej określić jako umowę pozwalającą innemu podmiotowi na korzystanie z jakiegoś utworu. Słowo “utwór” jednoznacznie kojarzy się z muzyką, w praktyce jednak oprócz utworów muzycznych przedmiotami umów licencyjnych mogą być także inne prace artystyczne, np. zdjęcia. Co niezwykle istotne, w ramach umowy licencyjnej nie są przekazywane prawa autorskie do danego utworu.

Zwykle wygląda to więc tak, że za określoną kwotę, podmiot ma prawo do korzystania z utworu (np. umieszczania go w grze komputerowej, programie telewizyjnym, udostępniania podczas wydarzeń sportowych), natomiast nie jest jego właścicielem, nie może podpisywać umów licencyjnych z innymi podmiotami w jego zakresie czy zbywać praw do niego. Umowy licencyjne często zawierane są na jakiś określony czas, po którym podmiot traci uprawnienia do korzystania z utworu. Stąd na przykład po upływie określonej ilości lat z niektórych gier komputerowych usuwana jest część oprawy dźwiękowej – wiąże się to z wygaśnięciem umów licencyjnych.

Jak przygotować umowę licencyjną?

Opracowanie umowy licencyjnej nie jest wbrew pozorom łatwym zadaniem, zwłaszcza, jeśli sprawa jest z jakiegoś powodu dodatkowo skomplikowana (np. właściciel praw autorskich chce wprowadzić szczegółowe warunki i wymagania dotyczące sposobu, w jaki udostępniony utwór może być wykorzystywany).  W związku z tym, aby uniknąć lub w umowie, niejasnych sformułowań, które trudno będzie później zinterpretować, czy też innych podobnych problemów, najlepiej, aby stworzeniem dokumentu zajął się prawnik.

Umowy są oczywiście zawsze konstruowane w oparciu o informacje otrzymane od klienta, w związku z czym można mieć pewność, że wszystkie ważne aspekty zostaną wkomponowane w umowę. Prawnik doradzi ponadto, czy dane rozwiązania (warunki, kary umowne i nie tylko) można zastosować w praktyce, czy też będą one niezgodne z jakimiś przepisami bezwzględnie wiążącymi i nie będzie możliwości wprowadzenia ich do umowy (ponieważ nawet, gdyby się w niej znalazły, mogłyby zostać podważone w sądzie).