Zdolność kredytowa – jak ją obliczyć i jak poprawić.

Zdolność kredytowa – jak ją obliczyć i jak poprawić.

Zdolność kredytowa to pojęcie określające zdolność danej osoby do spłaty pożyczki lub kredytu. Jest to jedno z kluczowych kryteriów, jakie banki i inne instytucje finansowe biorą pod uwagę przy udzielaniu kredytów. 

Co jest potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej?

Aby obliczyć swoją zdolność kredytową, należy podać następujące informacje:

  • wysokość dochodów (np. pensja, emerytura, renta)
  • wysokość comiesięcznych wydatków (np. rachunki, jedzenie)
  • wartość posiadanego majątku (np. nieruchomości, samochód, oszczędności)
  • informacje o posiadanych zobowiązaniach (np. kredyty, pożyczki)

Na podstawie tych informacji, bank lub inny podmiot udzielający kredytów może obliczyć, jaką kwotę kredytu jesteś w stanie bezpiecznie spłacać oraz jakie będą Twoje raty kredytowe.

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

Aby obliczyć swoją zdolność kredytową, należy skorzystać ze wskaźnika zdolności kredytowej.

Wygląda to następująco:

  • wskaźnik zdolności kredytowej = (dochody – wydatki) / raty kredytowe

Dochody i wydatki podaje się w skali miesiąca, a raty kredytowe – jako procent od pożyczanej kwoty.

Wskaźnik ten powinien być jak największy, im większy wskaźnik, tym lepsza zdolność kredytowa.

Dodatkowo banki korzystają z różnych narzędzi, takich jak scoring kredytowy, który ocenia ryzyko kredytowe klienta na podstawie wielu różnych informacji, takich jak historia kredytowa, zatrudnienie, wiek itp.

Warto też dodać, że banki mają różne wymagania dotyczące zdolności kredytowej, dlatego wskaźnik ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Istnieje kilka sposobów na poprawienie swojej zdolności kredytowej:

  • Stabilizacja sytuacji finansowej: utrzymanie stałych dochodów oraz regularne spłacanie zobowiązań, takich jak rachunki czy kredyty.
  • Zwiększanie dochodów: podniesienie pensji lub znalezienie dodatkowego źródła dochodów pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej.
  • Redukcja zobowiązań: spłacenie istniejących zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki, pozytywnie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.
  • Prawidłowa historia kredytowa: terminowe spłacanie zobowiązań kredytowych pozytywnie wpływa na historię kredytową.

Zdolność kredytowa jest istotna, ponieważ pozwala na określenie ryzyka kredytowego, jakie ponosi bank, udzielając kredytu danej osobie. Jeśli zdolność kredytowa jest niska, ryzyko jest większe, co może skutkować wyższym oprocentowaniem lub odrzuceniem wniosku kredytowego.

Warto pamiętać, że poprawa zdolności kredytowej może wymagać czasu i wysiłku, ale jest to ważne, ponieważ pozwala na uzyskanie lepszych warunków kredytowych, a także na zwiększenie szans na uzyskanie pożyczki czy kredytu.

Dodaj komentarz