Podział nieruchomości oświatowych

Nieruchomości oświatowe są to wszystkie obiekty świadczące usługi jakimi jest nauka. Wyróżniamy różne obiekty tego typu a mianowicie żłobki, przedszkola, szkoły, szkoły średnie, uczelnie wyższe a także biblioteki i inne. Mogą być prywatne lub państwowe. Żłobek jest to placówka zajmująca się opieką oraz wychowaniem małych dzieci których rodzice pracują lub nie są w stanie się nimi zająć.

Mogą być dzienne lub całotygodniowe. Przedszkole natomiast jest obiektem wychowawczym dla dzieci od 3 roku życia. Placówka ta świadczy usługi nie tylko opiekuńcze ale również wychowawcze. Dzieci w takim budynku są już uczone podstaw jakimi jest czytanie, pisanie, liczenie i inne.

Kolejną nieruchomością oświatową jest szkoła podstawowa. Jest to obiekt w którym dzieci podejmują naukę. Szkoła taka uczy dzieci od klas 16. Często połączona jest z gimnazjum czyli już wyższa nauka licząca klasy od 1 do 3 klasy gimnazjum. W niektórych szkołach znajdują się także stołówki oraz małe sklepiki. Są to lokale znajdujące się w tym samym budynku lub w przyłączonym do szkoły. Kolejną placówką jest szkoła średnia. Liczy głównie kilka kierunków nauczania. Młodzież kończąca gimnazjum wybiera sobie odpowiedni dla siebie kierunek dalszego kształcenia. Ostatnim etapem nauki są studia. Uczelnie Wyższe posiadają wiele kierunków kształcenia się. Budynki te muszą spełniać odpowiednie kryteria oraz wymogi.