Unikalna architektura szalunkowa

Unikalna architektura szalunkowa

Najbardziej charakterystyczną architekturę dla regionu Warmii i Mazur stanowią domy przysłupowe. Domy te są zresztą charakterystyczne nie tylko dla wybranych regionów polski.

Można je spotkać w Czechach, Austrii czy w niemieckiej Bawarii. Domy w tym stylu wyglądają jak niczym szachownica. Kondygnacje opierają się głównie na słupach, a przestrzeń między czarnymi słupami wypełniona jest zwykle białym materiałem budowlanym. Zwieńczeniem całej budowli jest zwykle dwuspadowy dach. Często też domy te nazywane są domami szalunkowymi.

Przestrzeń między słupami stanowiącymi elementy konstrukcyjne budynki i zarazem ściany wewnętrzne wypełnione są gliną czyli szalunkiem. Dzisiaj niestety ten rodzaj budownictwa odszedł w przeszłość. Naprawdę piękne przykłady architektury szalunkowej pochodzą głównie z XIX wieku. Co więcej w wielu regionach architektura ta ulega dewastacji. Obecni właściciele domów, często stosują dodatkowe warstwy izolacyjne, zakrywając w ten sposób przepiękną architekturę budynku. Niektórzy nawet wymieniając okna z drewnianych na plastikowe. Inaczej jak dewastacją nazwać tego nie można. Dzisiaj należy dążyć głównie do tego by zachować unikalną architekturę przysłupową. Oczywiście dla przyszłych pokoleń.