Co powinno zawierać sprawozdanie z badania podłoża gruntowego?

Co powinno zawierać sprawozdanie z badania podłoża gruntowego?

Każda ingerencja w ziemię wymaga odpowiedniego jej zbadania. W tym celu, przed rozpoczęciem budowy konieczne jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Następnie, w sytuacjach tego wymagających, przedstawia się dokumentację badań podłoża gruntowego. Co dokładnie powinno znajdować się w sprawozdaniu z badania podłoża gruntowego?

Jakie są cele sprawozdania z badania podłoża gruntowego?

Badania gruntowe to część przygotowania podłoża pod budowę. Do niedawna zalecało się robienie takiej dokumentacji w przypadku, kiedy struktura geologiczna gruntu była trudna lub istniało ryzyko, że na danym podłoże nie da się zbudować stabilnej inwestycji. Obecnie wykonanie dokumentacji badania gruntowego zależy między innymi od kategorii budynku, jednak zalecana jest ona także w innych przypadkach. Profesjonalne badania podłoża gruntowego może wykonać Geodev.pl, firma tworzona przez doświadczonych geologów. Oprócz wskazanego badania ważne jest także wykonanie opinii geotechnicznych oraz rozważenie, czy w przypadku danej inwestycji nie jest potrzebny pobór próbek.

Po co robi się badanie podłoża gruntowego? Jest ono ważne, żeby określić budowę geologiczną oraz warunki gruntowo-wodne danego terenu. Pozwala również sprawdzić kategorię geotechniczną obiektu, a także wydzielić poszczególne warstwy gruntu. Odpowiednio wykonane sprawozdanie z badania podłoża gruntowego jest niezwykle ważne, ponieważ będzie ono figurować w dokumentach danego budynku przez wiele lat.

Co musi zawierać sprawozdanie z badania podłoża gruntowego?

Sprawozdanie z badania podłoża gruntowego to zawierający kilkadziesiąt stron dokument, który składa się z części tekstowej i graficznej. W pierwszej znajdują się dane ogólne oraz cel opracowania. Następnie wymieniane są dane techniczne obiektu, lokalizacja i opis terenu, budowy geologicznej i warunków hydrologicznych. W dalszej części następuje omówienie badań laboratoryjnych i wymienienie warunków geotechnicznych oraz wnioski. Część graficzna natomiast musi przedstawiać kilka elementów – są to między innymi mapa lokalizacyjna i dokumentacyjna, karty otworów geotechnicznych, przekroje geotechniczne, a także legenda czyli objaśnienia znaków i symboli. Często do sprawozdania dołącza się wyniki badań gruntów, wody i sondowań.

Kto może sporządzić sprawozdanie z badania podłoża gruntowego?

Badania podłoża gruntowego wykonywane są przez specjalistyczne firmy, w których pracują osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Do ich przeprowadzenia potrzebne są umiejętności oraz odpowiednie wykształcenie. W skład firmy, zajmującej się sporządzaniem opinii i badań geotechnicznych powinni wchodzić zarówno geologowie, jak i geotechnicy. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście badania próbek gruntu, żeby ocenić jego chemiczne właściwości. Co prawda sama opinia geotechniczna jest najczęściej dołączana do projektu architektonicznego, to dla własnego spokoju warto jest zlecić badania podłoża gruntowego specjalistycznej, wybranej przez siebie firmie.