Wysłano 5 milionów sztuk Google Cardboard

Wysłano 5 milionów sztuk Google Cardboard

Wirtualna Rzeczywistość(Virtual Reality) to stosunkowo nowy wynalazek i dopiero zaczyna przechodzi do życia codziennego małymi kroczkami. Większe zainteresowanie tą technologią wynika z wprowadzenia Google Cardboard na rynek w listopadzie 2014 roku. Teraz dowiadujemy się, że wysłano już ponad 5 milionów…

Read More